เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ICR/EUR: ซื้อหรือขาย InterCrone สำหรับ Euro

คำสั่ง ICR/EUR

ซื้อ ICR
รวม: 0.0501 EUR
ขาย ICR
รวม: 1278.1 ICR
ทั้งหมด ICR
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ICR

ซื้อ ICR

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 0.6000 
ICR
€ ต่อ 1

ขาย ICR

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ICR
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0001 
ICR
€ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ICR/EUR

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ICR/EUR

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง