เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

HWC/BTC: ซื้อหรือขาย Hollywood สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง HWC/BTC

ซื้อ HWC
รวม: 0.0150 BTC
ขาย HWC
รวม: 1146.854995 HWC
ทั้งหมด HWC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด HWC

ซื้อ HWC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00002700 ฿
HWC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย HWC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 HWC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00001510 ฿
HWC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย HWC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด HWC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง