เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

FXTC/BTC: ซื้อหรือขาย Fixed Trade Coin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง FXTC/BTC

ซื้อ FXTC
รวม: 0.1034 BTC
ขาย FXTC
รวม: 3689.9021978 FXTC
ทั้งหมด FXTC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด FXTC

ซื้อ FXTC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00002388 ฿
FXTC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย FXTC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 FXTC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00001532 ฿
FXTC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย FXTC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด FXTC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง