เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

FLASH/CNY: ซื้อหรือขาย Flash สำหรับ Yuan

คำสั่ง FLASH/CNY

ซื้อ FLASH
รวม: 1.980 CNY
ขาย FLASH
รวม: 5.000 FLASH
ทั้งหมด FLASH
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด FLASH

ซื้อ FLASH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 88.0000 
FLASH
¥ ต่อ 1

ขาย FLASH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 FLASH
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0099 
FLASH
¥ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย FLASH/CNY

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด FLASH/CNY

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง