เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

FLASH/BTC: ซื้อหรือขาย Flash สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง FLASH/BTC

ซื้อ FLASH
รวม: 0.002281 BTC
ขาย FLASH
รวม: 696.05 FLASH
ทั้งหมด FLASH
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด FLASH

ซื้อ FLASH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000399 ฿
FLASH
฿ ต่อ 1
฿

ขาย FLASH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 FLASH
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000068 ฿
FLASH
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย FLASH/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด FLASH/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง