เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ETC/BTC: ซื้อหรือขาย Ethereum Classic สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง ETC/BTC

ซื้อ ETC
รวม: 0.0812 BTC
ขาย ETC
รวม: 220.48 ETC
ทั้งหมด ETC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ETC

ซื้อ ETC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00171483 ฿
ETC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย ETC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ETC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00169917 ฿
ETC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ETC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ETC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง