เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

DRM/BTC: ซื้อหรือขาย Dreamcoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง DRM/BTC

ซื้อ DRM
รวม: 0.007406 BTC
ขาย DRM
รวม: 10939 DRM
ทั้งหมด DRM
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด DRM

ซื้อ DRM

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000540 ฿
DRM
฿ ต่อ 1
฿

ขาย DRM

ยอดคงเหลือ 0.00000000 DRM
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000157 ฿
DRM
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย DRM/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด DRM/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง