เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

DEAL/BTC: ซื้อหรือขาย iDealCash สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง DEAL/BTC

ซื้อ DEAL
รวม: 0.2440 BTC
ขาย DEAL
รวม: 10118869.13886113 DEAL
ทั้งหมด DEAL
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด DEAL

ซื้อ DEAL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000003 ฿
DEAL
฿ ต่อ 1
฿

ขาย DEAL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 DEAL
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000002 ฿
DEAL
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย DEAL/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด DEAL/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง