เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

CRUB/BTC: ซื้อหรือขาย CryptoRuble สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง CRUB/BTC

ซื้อ CRUB
รวม: 0.003575 BTC
ขาย CRUB
รวม: 539722.72127872 CRUB
ทั้งหมด CRUB
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด CRUB

ซื้อ CRUB

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000240 ฿
CRUB
฿ ต่อ 1
฿

ขาย CRUB

ยอดคงเหลือ 0.00000000 CRUB
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000050 ฿
CRUB
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย CRUB/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด CRUB/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง