เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

CREP/BTC: ซื้อหรือขาย CrepCoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง CREP/BTC

ซื้อ CREP
รวม: 0.0145 BTC
ขาย CREP
รวม: 823217.77192806 CREP
ทั้งหมด CREP
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด CREP

ซื้อ CREP

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000003 ฿
CREP
฿ ต่อ 1
฿

ขาย CREP

ยอดคงเหลือ 0.00000000 CREP
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000002 ฿
CREP
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย CREP/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด CREP/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง