เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

CGEN/USD: ซื้อหรือขาย Community Generation สำหรับ US dollar

คำสั่ง CGEN/USD

ซื้อ CGEN
รวม: 0 USD
ขาย CGEN
รวม: 37068970.3683047 CGEN
ทั้งหมด CGEN
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด CGEN

ซื้อ CGEN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 0.0001 $
CGEN
$ ต่อ 1
$

ขาย CGEN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 CGEN
  
CGEN
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย CGEN/USD

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด CGEN/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง