เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

CGEN/BTC: ซื้อหรือขาย Community Generation สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง CGEN/BTC

ซื้อ CGEN
รวม: 0 BTC
ขาย CGEN
รวม: 141142526.61284375 CGEN
ทั้งหมด CGEN
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด CGEN

ซื้อ CGEN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000001 ฿
CGEN
฿ ต่อ 1
฿

ขาย CGEN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 CGEN
  
CGEN
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย CGEN/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด CGEN/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง