เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BZL/BTC: ซื้อหรือขาย Bzlcoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง BZL/BTC

ซื้อ BZL
รวม: 0.0106 BTC
ขาย BZL
รวม: 10300.33264647 BZL
ทั้งหมด BZL
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BZL

ซื้อ BZL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000095 ฿
BZL
฿ ต่อ 1
฿

ขาย BZL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 BZL
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000052 ฿
BZL
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BZL/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BZL/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง