เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BTC2/BTC: ซื้อหรือขาย Bitcoin 2 สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง BTC2/BTC

ซื้อ BTC2
รวม: 0.0297 BTC
ขาย BTC2
รวม: 2124.59180819 BTC2
ทั้งหมด BTC2
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BTC2

ซื้อ BTC2

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00001998 ฿
BTC2
฿ ต่อ 1
฿

ขาย BTC2

ยอดคงเหลือ 0.00000000 BTC2
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00001202 ฿
BTC2
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BTC2/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BTC2/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง