เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BTC/EUR: ซื้อหรือขาย Bitcoin สำหรับ Euro

คำสั่ง BTC/EUR

ซื้อ BTC
รวม: 213.81 EUR
ขาย BTC
รวม: 2.491 BTC
ทั้งหมด BTC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BTC

ซื้อ BTC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 5399.41 
฿
€ ต่อ 1

ขาย BTC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 3255.77 
฿
€ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BTC/EUR

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BTC/EUR

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง