เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BOST/BTC: ซื้อหรือขาย BoostCoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง BOST/BTC

ซื้อ BOST
รวม: 0.005356 BTC
ขาย BOST
รวม: 797111.60280167 BOST
ทั้งหมด BOST
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BOST

ซื้อ BOST

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000080 ฿
BOST
฿ ต่อ 1
฿

ขาย BOST

ยอดคงเหลือ 0.00000000 BOST
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000055 ฿
BOST
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BOST/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BOST/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง