เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BIXCPRO/USD: ซื้อหรือขาย Bixcoin Pro สำหรับ US dollar

คำสั่ง BIXCPRO/USD

ซื้อ BIXCPRO
รวม: 4.978 USD
ขาย BIXCPRO
รวม: 218.00 BIXCPRO
ทั้งหมด BIXCPRO
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BIXCPRO

ซื้อ BIXCPRO

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 0.79999999 $
BIXCPRO
$ ต่อ 1
$

ขาย BIXCPRO

ยอดคงเหลือ 0.00000000 BIXCPRO
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00050000 $
BIXCPRO
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BIXCPRO/USD

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BIXCPRO/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง