เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

BCH/ETH: ซื้อหรือขาย Bitcoin Cash สำหรับ Ethereum

คำสั่ง BCH/ETH

ซื้อ BCH
รวม: 3.800 ETH
ขาย BCH
รวม: 0.6456 BCH
ทั้งหมด BCH
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด BCH

ซื้อ BCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ETH
คำถามที่ดีที่สุด 2.02285000 ETH
BCH
ETH ต่อ 1
ETH

ขาย BCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 BCH
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 2.02000000 ETH
BCH
ETH ต่อ 1
ETH

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย BCH/ETH

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด BCH/ETH

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง