เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

B2N/BTC: ซื้อหรือขาย Bitcoin2network สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง B2N/BTC

ซื้อ B2N
รวม: 0.007983 BTC
ขาย B2N
รวม: 64601205.4036556 B2N
ทั้งหมด B2N
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด B2N

ซื้อ B2N

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000002 ฿
B2N
฿ ต่อ 1
฿

ขาย B2N

ยอดคงเหลือ 0.00000000 B2N
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000001 ฿
B2N
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย B2N/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด B2N/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง