เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

B2C/BTC: ซื้อหรือขาย BitClassic สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง B2C/BTC

ซื้อ B2C
รวม: 0.0199 BTC
ขาย B2C
รวม: 21336.81239882 B2C
ทั้งหมด B2C
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด B2C

ซื้อ B2C

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00001436 ฿
B2C
฿ ต่อ 1
฿

ขาย B2C

ยอดคงเหลือ 0.00000000 B2C
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00001200 ฿
B2C
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย B2C/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด B2C/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง