เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ARION/BTC: ซื้อหรือขาย Arion สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง ARION/BTC

ซื้อ ARION
รวม: 0.0182 BTC
ขาย ARION
รวม: 18155.59554294 ARION
ทั้งหมด ARION
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ARION

ซื้อ ARION

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000249 ฿
ARION
฿ ต่อ 1
฿

ขาย ARION

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ARION
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000169 ฿
ARION
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ARION/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ARION/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง