เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ADE/BTC: ซื้อหรือขาย Adeptio สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง ADE/BTC

ซื้อ ADE
รวม: 0.0810 BTC
ขาย ADE
รวม: 2216896.66563437 ADE
ทั้งหมด ADE
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ADE

ซื้อ ADE

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000005 ฿
ADE
฿ ต่อ 1
฿

ขาย ADE

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ADE
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000003 ฿
ADE
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ADE/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ADE/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง