นโยบายการเพิกถอน

เอกสารนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร Crex24 (ต่อไปนี้เรียกว่า Exchange) นักพัฒนา (ผู้จัด, เจ้าของ) ของ cryptocurrencies (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็นนักพัฒนา) และอธิบายถึงเงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับการลบ cryptocurrencies (หรือโทเคน ต่อไปนี้เรียกว่า Coin) จาก Exchange

พนักงานของ Exchange คาดว่าจะได้รับข้อมูลที่เพรียบพร้อมและทันท่วงทีจากนักพัฒนา สำหรับการใช้ Coin อย่างราบรื่นและตามสมควร ในการแลกเปลี่ยนใน Exchange หากไม่มีการแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ในรายการต่อไปนี้ Coin สามารถถูกนำออกจาก Exchange

  • อัพเดท
  • ส้อม
  • การโจมตีเหรียญ blockchain
  • เว็บหรือตัวค้นหาเหรียญไม่สามารถเข้าถึงได้

Coin จะถูกนำออกจากการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น:

  • ความไม่เสถียรของเครือข่ายเป็นเวลานาน
  • ขาดปริมาณการซื้อขายนานกว่า 30 วัน
  • เกิดการสงสัยว่านักพัฒนาดำเนินการโดยผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตหลอกลวง
  • นักพัฒนาหยุดสนับสนุน Coin
  • นักพัฒนาล้มเหลวในการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากผู้ใช้งาน Exchange เนื่องจากการโจมตี blockchain Coins หรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของเหรียญ
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือองค์กร.

The Developers of a cryptocurrency are obliged to compensate losses incurred by the Exchange due to attacks on the cryptocurrency’s blockchain. The Exchange reserves the right to freeze a cryptocurrency wallet until losses have been fully compensated or to delist a cryptocurrency from the Exchange in the event of refusal to provide compensation. Should the Developers violate any of their obligations, which leads to users making claims against the administration of the Exchange, they are obliged to respond to all claims which the administration of the Exchange has brought to their attention.

ก่อนการถอด Coin ออกจาก Exchage จะมีช่วงเวลา 30 วันที่ผู้ใช้งานสามารถถอนทรัพย์สินได้ สำหรับเหรียญที่่ blockchain แตก ผู้ใช้จะมีเวลาเช่นเดียวกันที่จะแลกเปลี่ยนยอดคงเหลือเป็น token ของ Exchange

ในกรณีที่ Coin ถูกเพิกถอน ค่าธรรมเนียมรายการจะไม่ถูกคืนให้กับ Developer