Stöd för API-versionen slutar den 5 december, 2019. Vänligen uppdatera koden för din handelsrobot för att använda Trade API 2.0 - en ny version av API:n som bland annat erbjuder högre säkerhet, förbättrad funktionalitet och är enklare att använda.

Offentliga API-metoder

Det finns 6 offentliga metoder som accepterar HTTP GET-förfrågningar och returnerar resultatet i JSON-format:

ReturnTicker

Metoden retunerar timers för alla eller specifierade marknader; exempel på förfrågningar och svar:

Exempel 1. Återkomsten av alla timers

Förfrågning: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

Svar:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

Exempel 2. Återkomsten av alla BTC_LTC och BTC_DOGE timers.

Förfrågning: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

Svar:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

Metoden returnerar handelsvolymen för de senate 24 timmarna för alla eller specifierade marknader.

Exempel. Återkomst av volym för BTC_DOGE.

Förfrågning:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

Svar:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

Metoden retunerar orderns djup för den specifierade marknaden

Exempel. Återkomst av ordens djup för BTC_DOGE.

Förfrågning:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

Svar:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

Metoden returnerar 1000 (eller mindre om Räkneparametern är specificerad) för de senaste transaktionerna eller transaktionerna under den tid som anges av start- och slutpunktsparametrarna i UNIX-tidsstämpelformat.

Exempel. Återkomst av transaktionshistoriken för BTC_DOGE.

Förfrågning:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

Svar:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

Metoden retunerar candlestick data för den speciferade marknaden. Candlesticktiden i minuter kan justeras av CandleTimeInMinutes-parametern, starten och slutet av intervallet kan justeras av Start- och slutparamtern i UNIX tidsstämpelformat.

Exempel. Denna metod levererar dagliga kurser för BTC-DOGE för perioden från 1 till 31 januari, 2019.

Förfrågning:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

Svar:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

Metoden retunerar information om alla eller specifierade valutor.

Exempel. Information om DOGE-valuta.

Förfrågning:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

Svar:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

API-handelsmetoder

Url för handel API: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ <MethodName>

Det krävs en API-nyckel för att använda API-handel(https://crex24.com/settings/tokens).

Vänligen notera att standardgränden är 6 förfrågningar per sekund. Om det inte räcker, vänligen kontakta kundesupport för att diskutera gränsvärdet.

Alla API-handelsförfrågningar skickas till HTTP-adressen med POST-metoden och bör innehålla följande rubriker:
 • UserKey - API-nyckel.
 • Signera - Signatur av POST-förfrågan skapad med hjälp av en hemlig nyckel via HMACSHA512

Alla förfrågningar borde innehålla POST-parametern Nonce. Nounce är en osignerad int64 som måste vara större än det föregående värdet. Du kan använda tidstämpel-parametern för dessa mål.

Ett svar skickas i JSON-format. Om ett fel inträffar kommer svaret att vara i följande format:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

Exempel på förfrågningar skickade till handels-API i olika programmeringsspråk:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

Få tillgängliga saldon.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

Förfrågan innehåll:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # Lista över valutor. Om ej tillgänglig, hämta samtliga valutor.
  "NeedNull" : "true"     # Inkludera nollbalanser i listan.
}

Svar:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

Få öppna ordrar.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

Förfrågan innehåll:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Lista över handelspar. Om de är frånvarande, hämta samtliga handelspar.
}

Svar:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

Hämta handelshistorik.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

Förfrågan innehåll:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Lista över handelspar. Om de är frånvarande, hämta samtliga handelspar.
}

Svar:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

Hämta alla handelstransaktioner i ordning.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

Förfrågan innehåll:

{
 "OrderId": 51893150
}

Svar:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

Lägg en beställningsorder.

Exempel. Lägg en beställningsorder för att köpa 10 LTC för BTC till priset av 0.01194538:

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

Förfrågan innehåll:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Svar:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

Lägg en order till försäljning.

Exempel. Placera en order till försäljning av 10 LTC för BTC till priset av 0.01194538:

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

Förfrågan innehåll:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Svar:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

Avbryt beställning.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

Förfrågan innehåll:

{
 "OrderId": 51893294
}

Svar:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

Avbryt flera beställningar av ID-listan eller av handelsparen.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

Exempel 1. Avbryt beställningar enligt ID-lista:

Förfrågan innehåll:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

Exempel 2. Avbryt beställningar enligt handelspar:

Förfrågan innehåll:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

Svar:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

Hämta information om alla handelstransaktioner enligt beställningar.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

Förfrågan innehåll:

{
 "OrderId": 51893312
}

Svar:

{
 "CurrentOrder": {        # Aktuell orderstatus.
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # Initiell handelsstatus.
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # Lista alla handelstransaktioner i enligt beställningar.
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

Hämta insättning- och uttagshistorik. Transaktioner kommer att visas sida per sida och börjar med de senaste transaktionerna. För att få nästa sida måste du fylla i FrånID-fältet med minsta ID för register från föregående svar.

Exempel. Hämta de senaste 100 registerna:

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

Förfrågan innehåll:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # Lista över valutor. Om ej tillgänglig, hämta samtliga valutor.
 "FromId": 0,          # 0 eller minsta register-ID från föregående svar.
 "Take": 100          # Antal register att retunera. Maximalt antal av register är 1,000. 
}

Svar:

{
 "CountRemain": 1000,             # Antalet återstående register. Om 0, då är det den sista sidan.
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # Betalningsadress.
   "AgentName": null,            # Betalningssystemets namn för fiatvaluta.
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # Register-ID.
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # Betalningsstatus. Se nedan.
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # Tid för skapande av register i UTC-format.
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # Transaktions-ID
   "Type": 2                 # Registertyp. Se nedan.
  },
  ...
 ],
}

Möjliga värden för "Status"-fältet:
 1. - Bekräftad av användaren
 2. - Transaktion skapad
 3. - Första bekräftelsen
 4. - Framgångsrikt behandlad
 5. - Transaktion avvisad
 6. - Behandlas
 7. - Avbruten av användaren
 8. - Väntar på att skickas
Möjliga värden för "Typ"-fältet:
 1. - Kryptovalutainsättning
 2. - Kryptovalutauttagning
 3. - Fiatvalutainsättning
 4. - Fiatvalutauttagning

Withdraw

Skapa en begäran om uttag.

Exempel.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

Förfrågan innehåll:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # Meddelande för transaktion (skickas om valutan stöder det).
}

Svar:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # Ny balans.
 "OutId": 613                   # Id-begäran för uttag. Om inte 0, var begäran framgångsrikt skapad.
}

ReturnDepositAddress

Hämta adressen för att fylla i valutan. Om du behöver ange ett meddelande för att fylla i, kommer meddelandet att finnas i svaret.

Förfrågan: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

Exempel 1. Hämta adress för BTC-insättning:

Förfrågan innehåll:

{
 "Currency": "BTC"
}

Svar:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

Exempel 2. Hämta adress för XMR-insättning:

Förfrågan innehåll:

{
 "Currency": "XMR"
}

Svar:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # Meddelande som måste anges medan en insättning pågår.
}
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och för att analysera trafik, såväl som i säkerhets- och marknadsföringssyften. Lär dig mer om användningen av cookies.