Licensavtal

Detta användaravtal (”hädanefter Avtalet”) innehåller villkoren för webbplatsen CREX24 (hädanefter ”Villkoren”) som finns på https://crex24.com (hädanefter ”Webbplatsen”). Innan du använder webbplatsen, måste den fysiska personen en användare av webbplatsen (”hädanefter Användaren”) läsa noga igenom villkoren som beskrivs och godkänna detta avtal. Om användaren inte accepterar avtalet och inte åtar sig att följa alla villkor i detta avtal, ska du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Administrationen förbehåller sig rätten helt att uppdatera avtalets text. Den nya versionen av avtalet träder i kraft omedelbart efter offentliggörandet på webbplatsen. Användaren måste själv övervaka de nya versionerna av avtalet. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter ändringarna träder i kraft accepterar användaren automatiskt den nya versionen av avtalet. Om användaren inte accepterar den nya versionen av avtalet ska han omedelbart sluta använda webbplatsen.

Allmänna bestämmelser och definitioner:

 • CREX24 (hereinafter referred to as “the Service”) is an online platform for trading cryptocurrencies (tokens, ico; hereinafter referred to as “Cryptocurrency”).
 • Сryptocurrencies available on the Service for trading were added according to the users' requests. The Service is not affiliated with the Cryptocurrencies offered for trading and does not bear any responsibility for the actions of ICO organizers, cryptocurrency developers and entrepreneurs and other representatives of the cryptocurrency community.
 • By selecting a trading instrument a user confirms that they are aware of and accept liability for all the related risks (a decrease in price of a Cryptocurrency, delisting of a Cryptocurrency in accordance with the Delisting Policy and any other risks)
 • Dessa Villkor är en beskrivning av förfarandet för åtkomst till Webbplatsen och avändningen med Tjänsten.
 • Tjänsten är föremål till bestämmelserna för dessa Villkor.
 • Tjänsten ger lika rättigheter till alla användare, men garanterar inte samma anslutningskvalitet.

Åtkomst till Tjänsten:

 • Genom att registrera sig hos Tjänsten bekräftar användaren att han överensstämmer med dessa regler och accepterar Avtalet, att han är 18 år, att lagen i sitt hemland inte förbjuder användning av denna tjänst och användaren inte planerar att utföra någon olaglig verksamhet genom använding av Tjänsten.
 • När du registrerar dig hos Tjänsten garanterar användaren att han tillhandahåller fullständig, sanningsenlig och aktuell information om sig själv och samtycker också till att se till att uppgifterna är uppdaterade.
 • Användaren garanterar konfidentialiteten av registreringsinformation och tillgången till kontot och tar också fullt ansvar för all aktivitet som uppstår på kontot, inklusive vid otillåtet intrång eller obehörig åtkomst.
 • Användaren förbinder sig att omedelbart att rapportera ett säkerhetsbrott på sitt konto.

Blockerar åtkomst till Tjänsten:

 • Användarkontot blir tillfälligt blockerat om misstanke föreligger att begå olagliga aktiviteter, misstänkt dataintrång på kontot eller vid överträdelse av reglerna för Tjänsten. För att få åtkomst till ditt konto bör du kontakta support.
 • Användaren blockeras från sitt kontot tas bort utan rätt till att få åtomst om Användaren har skapat hinder för driften av tjänsten.

Förhållande till tredje part:

 • Genom att acceptera detta avtal garanterar Användarna att de är de juridiska ägarna till samtliga pengar och kryptovalutor.
 • Användare som utför transaktioner med hjälp av en tredje parts medel är tar fullt ansvar gentemot den tredje parten. CREX24 är opartisk i denna verksamhet och bär inget ansvar för tredje parts medel. I händelse av tvist är tjänsten inte den ansvariga parten.
 • Tjänsten ger inte information om transaktioner som utförs till någon tredje part.
 • Tjänsten accepterar inte förfrågningar och ansökningar från tredje part för att avbryta aktiviteterna för användarnas konton.

Riskvarning:

Genom att acceptera avtalet bekräftar användaren att han förstår principerna för Tjänstens funktion och tar fullt ansvar för alla risker och förluster som är förknippade med användningen av Tjänsten.

Intellektuell egendom:

Allt material som publiceras på webbplatsen, samt som service och andra tjänster som tillhandahålls av webbplatsen ägs av tjänsten och är inte föremål för publicering, distribution, kopiering.

Ansvarsfriskrivning:

 • Tjänster tillhandahåller en "i befintligt skick"-grund. Tjänsten gör allt för att säkerställa att den väl fungerande utan driftstopp. Den garanterar dock inte att det tekniska problem uteblir som leder till att Tjänsten helt eller delvis avbryts.
 • Tjänsten är inte ansvarig för skador som orsakats av användaren, även om hans förmåga var känd i förväg av Tjänsten. Tjänsten är inte ansvarig för om användarens information om användare läcks ut till tredje part på grund av säkerhetsintrång.
 • Tjänsten är inte ansvarig vid uppkomst av anslutningsproblem, inklusive internetavbrott eller vid force majeure.

Extra:

Tjänsten fungerar i alla länder utom Storbritannien, USA, Kanada och Israel.

Kontakter:

Vid eventuella problem, tvister eller missförstånd när du arbetar med Tjänsten bör du kontakta kundsupport.