Avnoteringspolicy

I detta dokument fastställs sambandet mellan Crex24 administration (nedan kallad Exchange), utvecklarna (organisatörerna, ägare) av kryptovalutor (nedan kallad Utvecklaren) och beskriver villkoren och förfarandet för att radera kryptovalutor (eller polletter, nedan kallade Myntet) från Börsen.

Anställda på Börsen räknar med att få snabb och omfattande information från utvecklaren som är nödvändig för oavbruten och rättvis handelsverksamhet på börsen med hjälp av Myntet. Om det inte finns någon notifikation om händelserna som anges nedan kan myntet tas bort från Börsen:

  • uppdateringar
  • forks
  • attacker mot blockkedjemynt
  • hemsidan eller myntutforskaren är inte tillgänglig

Mynt kommer att tas bort från kryptovalutabörsen i följande fall:

  • Nätverksinstabilitet under lång tid
  • Brist på handelsvolymer i mer än 30 dagar
  • Misstanke om projektutvecklare i oetisk verksamhet eller verksamhet som tyder på bedrägeri
  • Utvecklaren slutar att stödja Myntet
  • Utvecklarens misslyckande att kompensera förluster som användarena lidit till följd av en attack på blockkedjemynt eller fel i Myntets mjukvara
  • Överträdelse av en Tredje Parts Intellektuella Upphovsrätt av Utvecklaren.

Kryptovalutans Utvecklare ansvarar för att kompensera förluster som skett på Börsen till följd av attacker mot kryptovalutans blockkedja. Börsen förbehåller sig rätten att frysa en kryptovalutaplånbok till kompensation för förlusterna har har betalats, alternativt avlista en kryptovaluta från Börsen i fall utvecklarna vägrar betala. Skulle Utvecklarna ignorera dessa ansvar och användare klagar till Börsens administration är de tvungna att svara på alla klagomål som Börsen presenterar för dem.

Före omedelbar borttagning av Mynt från Börsen fastställs en period på upp till 30 dagar under vilken användarna kan dra tillbaka tillgångarna. För mynt med en trasig blockkedja under samma period kommer det att vara möjligt att byta saldot mot Börsens poletter.

Skulle myntet avlistas betalas listavgiften inte tillbaka till Utvecklaren.