Avnoteringspolicy

I detta dokument fastställs sambandet mellan Crex24 administration (nedan kallad Exchange), utvecklarna (organisatörerna, ägare) av kryptovalutor (nedan kallad Utvecklaren) och beskriver villkoren och förfarandet för att radera kryptovalutor (eller polletter, nedan kallade Myntet) från Börsen.

Anställda på Börsen räknar med att få snabb och omfattande information från utvecklaren som är nödvändig för oavbruten och rättvis handelsverksamhet på börsen med hjälp av Myntet. Om det inte finns någon notifikation om händelserna som anges nedan kan myntet tas bort från Börsen:

  • uppdateringar
  • forks
  • attacker mot blockkedjemynt
  • hemsidan eller myntutforskaren är inte tillgänglig

Mynt kommer att tas bort från kryptovalutabörsen i följande fall:

  • Nätverksinstabilitet under lång tid
  • Brist på handelsvolymer i mer än 30 dagar
  • Misstanke om projektutvecklare i oetisk verksamhet eller verksamhet som tyder på bedrägeri
  • Utvecklaren slutar att stödja Myntet
  • Utvecklarens misslyckande att kompensera förluster som användarena lidit till följd av en attack på blockkedjemynt eller fel i Myntets mjukvara
  • Överträdelse av en Tredje Parts Intellektuella Upphovsrätt av Utvecklaren.

The Developers of a cryptocurrency are obliged to compensate losses incurred by the Exchange due to attacks on the cryptocurrency’s blockchain. The Exchange reserves the right to freeze a cryptocurrency wallet until losses have been fully compensated or to delist a cryptocurrency from the Exchange in the event of refusal to provide compensation. Should the Developers violate any of their obligations, which leads to users making claims against the administration of the Exchange, they are obliged to respond to all claims which the administration of the Exchange has brought to their attention.

Före omedelbar borttagning av Mynt från Börsen fastställs en period på upp till 30 dagar under vilken användarna kan dra tillbaka tillgångarna. För mynt med en trasig blockkedja under samma period kommer det att vara möjligt att byta saldot mot Börsens poletter.

Skulle myntet avlistas betalas listavgiften inte tillbaka till Utvecklaren.