AML Policy

Penningtvätt Policy (AML Policy)

Penningtvätt är att dölja en olaglig källa för medel genom att konvertera kontanter eller investeringar som är verkar vara legitima.

Allmänna bestämmelser

Denna policy mot penningtvätt (hädanefter AML-policyen) beskriver de förfaranden och mekanismer som CREX24-tjänsten använder för att motverka penningtvätt. CREX24-Tjänsten följer följande regler:
 • att inte göra affärer med brottslingar och/eller terrorister;
 • inte hantera transaktioner som är ett resultatet av brottsling och/eller terroristisk verksamhet.
 • att inte underlätta några transaktioner som kan knytas till en brottslig och/eller terroristisk verksamhet

Verifieringsprocedurer

CREX24 fastställer sina egna kontrollförfaranden inom ramen för standarder för bekämpning av penningtvätt och Know Your Customer (KYC) policyn.

Användare av CREX24-tjänsten genomgår ett kontrollförfarande (tillhandahålla ett statligt identifieringsdokument: ett pass eller ett identitetskort). CREX24 förbehåller sig rätten att samla in användaridentifieringsinformation i enlighet med AML Policyn. Denna information behandlas och lagras strikt i enlighet med CREX24: s sekretesspolicy.

CREX24 kan också begära ett andra dokument för att identifiera användaren: ett kontoutdrag eller en räkning som inte är äldre än 3 månader, där användarens fullständiga namn och hens nuvarande bostadsort anges.

CREX24-tjänsten verifierar äktheten av dokument och information som tillhandahålls av användare och förbehåller sig rätten att få ytterligare information om användare som har identifierats som farliga eller misstänkta.

Om användarens identifieringsinformation har ändrats eller verkar hens aktivitet verkar misstänksam, har CREX24 Tjänsten rätt att begära att uppdaterade dokument från användaren, även om de har verifierats tidigare.

Anti-Penningtvättansvarig

Anti-Penningtvättansvarige är en anställd hos CREX24 som är ansvarar för att tillämpa AML policyn, så som:
 • insamling av användarers identifieringsinformation;
 • skapa och uppdatera interna policyer och förfaranden för skrivning, granskning, inlämning och lagring av alla rapporter som krävs enligt gällande lagar och förordningar;
 • transaktionsövervakning och analys av eventuella signifikanta avvikelser från användarens normala aktivitet;
 • införande av ett registerhanteringssystem för lagring och sökning av dokument, filer, blanketter och tidskrifter;
 • regelbunden uppdatering av riskbedömning.

Anti-Penningtvättansvarige har rätt att interagera med brottsbekämpande organ som arbetar med förebyggande av penningtvätt, finansiering av terrorism och annan olaglig verksamhet.

Transaktionsövervakning

Övervakning av användares transaktioner och dataanalys är också ett verktyg för riskbedömning och för att upptäcka misstänkta transaktioner. Om penningtvätt misstänks kommer CREX24 att övervaka alla transaktioner och förbehåller sig rätten att:
 • rapportera misstänkta transaktioner till relevanta brottsbekämpande organ;
 • be användaren att lämna ytterligare information och dokument;
 • blockera eller avsluta användarens konto.

Ovanstående lista är inte uttömmande. Anti-Penningtvättansvarige övervakar dagligen användartransaktioner för att avgöra om de ska rapporteras och om de anses vara misstänkta.

Riskbedömning

I enlighet med internationella krav tillämpar CREX24 ett riskbaserat tillvägagångssätt för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism står således i proportion till de identifierade riskerna. Detta gör det möjligt att effektivt fördela resurser: de används i enlighet med prioriteringar, de största resurserna ägnas åt de största riskerna.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och för att analysera trafik, såväl som i säkerhets- och marknadsföringssyften. Lär dig mer om användningen av cookies.