Politica AML

Politica Împotriva Spălării de Bani (Politica AML)

Spălarea de bani reprezintă folosirea unei surse ilegale de fonduri prin transformarea acesteia în bani sau investiții care sunt, în mod evident, legitime.

Dispoziții Generale

Această politică Împotriva Spălării Banilor (denumită în continuare "Politică AML") prezintă procedurile și mecanismele utilizate de CREX24 în scopul prevenirii spălării banilor. CREX24 aderă la următoarele politici:
 • nu are relații de afaceri cu criminali sau/și teroriști;
 • nu procesează tranzacțiile care sunt rezultatul unor activități criminale sau/și teroriste;
 • nu facilitează nicio tranzacție care are legătură cu activitățile ciminale și/sau teroriste;

Proceduri de verificare

CREX24 își stabilește propriile proceduri pentru a determina respectarea standardelor de combatere a spălării banilor și a politicii Cunoaște-ți Clientul (KYC).

Clienții CREX24 finalizează o procedură de verificare (trebuie să furnizeze un document de identificare eliberat de stat: pașaport sau carte de identitate). CREX24 își rezervă dreptul de a colecta informații de identificare a clienților în scopul politicii AML. Aceste informații sunt procesate și stocate strict în conformitate cu Politica de Confidențialitate CREX24.

CREX24 poate, de asemenea, solicita un al doilea document de identificare al clientului: o declarație bancară sau o factură de utilități nu mai veche de 3 luni, care include numele complet și adresa actuală a clientului.

CREX24 va verifica autenticitatea documentelor și informațiilor furnizate de Clienți și își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare despre Clienții care au fost identificați ca fiind periculoși sau suspecți.

Dacă informațiile de identificare ale Clientului au fost modificate sau activitatea acestora pare suspectă, CREX24 are dreptul să solicite clienților documente actualizate, chiar dacă au fost autentificate în trecut.

Responsabil cu respectarea politicii Împotriva Spălării de Bani

Ofițerul de Combatere a Spălării Banilor este un angajat CREX24 care răspunde de asigurarea respectării Politicii AML, cum ar fi:
 • colectarea informațiilor de identificare ale Clienților;
 • să stabilească și să actualizeze politicile și procedurile interne pentru crearea, revizuirea, prezentarea și stocarea tuturor rapoartelor necesare în conformitate cu legile și reglementările existente;
 • monitorizarea tranzacțiilor și analizarea oricăror abateri semnificative de la activitățile obișnuite ale Clienților;
 • introducerea unui sistem de gestionare a înregistrărilor pentru stocarea și recuperarea documentelor, fișierelor, formularelor și jurnalelor;
 • actualizarea periodică a evaluării riscurilor.

Un Ofițer de Combatere a Spălării Banilor are dreptul să colaboreze cu organele de drept care se ocupă de prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și a altor activități ilegale.

Monitorizarea Tranzacțiilor

Monitorizarea tranzacțiilor Clientului și analiza datelor obținute reprezintă, de asemenea, un instrument pentru evaluarea riscurilor și detectarea tranzacțiilor suspecte. În cazul în care există suspiciuni de spălare a banilor, CREX24 monitorizează toate tranzacțiile și își rezervă dreptul de a:
 • raporta tranzacțiile suspecte către agențiile de aplicare a legii relevante;
 • solicita Clientului să ofere informații și documente suplimentare;
 • suspenda sau de a închide Contul Clientului.

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Responsabilul cu respectarea politicilor AML monitorizează tranzacțiile clienților în fiecare zi pentru a determina dacă le raportează și le tratează ca fiind suspecte.

Evaluarea riscurilor

În conformitate cu cerințele internaționale, CREX24 aplică o abordare bazată risc pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Astfel, măsurile menite să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt proporționale cu riscurile identificate, permițând astfel resursele să fie dedicate în mod eficient. Resursele sunt utilizate în mod prioritar; cea mai mare atenție este acordată celor mai mari riscuri.

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare a site-ului nostru, pentru a analiza traficul, precum și în scopuri de securitate și marketing. Aflați mai multe despre folosirea cookie-urilor.