Wsparcie danej wersji API kończy się dnia 5 grudnia 2019 roku. Zaktualizuj kod bota handlowego, aby korzystać z Trade API 2.0 - nowej wersji API, która gwarantuje większe bezpiecześntwo, ma większą funkcjonalność, a jej użytkownie jest łatwiejsze.

Publiczne metody API

Istnieje 6 publicznych metod akceptujących żądania HTTP GET i zwracających odpowiedź w formacie JSON:

ReturnTicker

Metoda zwraca tickery dla wszystkich/określonych rynków; przykłady żądań i odpowiedzi:

Przykład 1. Zwrot wszystkich tickerów.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

Odpowiedź:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

Przykład 2. Zwrot tickerów BTC_LTC i BTC_DOGE.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

Odpowiedź:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

Metoda zwraca wolumen obrotów z 24 godzin dla wszystkich/określonych rynków:

Przykład. Zwrot wolumenu dla BTC_DOGE.

Żądanie:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

Odpowiedź:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

Metoda zwraca stos zleceń dla określonego rynku.

Przykład. Zwraca stos zleceń dla BTC_DOGE.

Żądanie:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

Odpowiedź:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

Metoda zwraca 1000(lub mniej jeśli parametr Count jest określony) ostatnich transakcji, lub transakcje dla czasu określonego za pomocą parametrów StartTC i EndTS w formacie znacznika czasu UNIX.

Przykład. Zwrot historii transakcji dla BTC_DOGE.

Żądanie:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

Odpowiedź:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

Metoda zwraca dane świecy dla określonego rynku. Czas świecy w minutach może być ustawiony za pomocą paramteru CandleTimeInMinutes, początek i koniec interwału może być ustawiony za pomocą parametrów StartTS i EndTS w formacie znacznika czasu UNIX.

Przykład. Metoda zwraca wykres codziennych danych cenowych BTC-DOGE z okresu od 1 do 31 stycznia 2019 roku.

Żądanie:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

Odpowiedź:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

Metoda zwraca informacje o wszystkich/określonych walutach.

Przykład. Informacje o walucie DOGE

Żądanie:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

Odpowiedź:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

Metody API handlowego

Url dla API handlowego: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/<MethodName>

Aby korzystać z API handlowego, należy stworzyć klucz API(https://crex24.com/settings/tokens).

Pamiętaj, że domyślny limit wynosi 6 żądań na sekundę. Jeśli to nie wystarczy, skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta w celu omówienia zwiększenia limitu.

Wszystkie żądania API handlowego są wysyłane na adres HTTP przy użyciu metody POST i powinny zawierać następujące nagłówki:
 • UserKey — API key.
 • Podpis - Podpis ciała zapytania POST, utworzonego za pomocą tajnego klucza przy użyciu metody HMACSHA512.

Wszystkie żądania powinny zawierać POST z parametrem Nonce. Nonce jest unsigned int64, który zawsze musi być większy niż poprzednia wartość. W tym celu możesz użyć parametru znacznika czasu.

Odpowiedź jest wysyłana w formacie JSON. Jeśli wystąpi błąd, odpowiedź ma następujący format:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

Przykłady wysyłanych żądań do API handlowego w różnych językach programowania:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

Uzyskaj dostępne salda.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

Treść żądania:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # Lista walut. Jeśli niedostępna, wtedy uzyskaj dla wszystkich walut.
  "NeedNull" : "true"     # Włącz do listy zerowe salda.
}

Odpowiedź:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

Uzyskaj otwarte zlecenia

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

Treść żądania:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Lista par handlowych. Jeśli nieobecna, wtedy uzyskaj dla wszystkich par handlowych.
}

Odpowiedź:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

Uzyskaj historię transakcji.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

Treść żądania:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Lista par handlowych. Jeśli nieobecna, wtedy uzyskaj dla wszystkich par handlowych.
}

Odpowiedź:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

Uzyskaj wszystkie transakcje według zlecenia.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

Treść żądania:

{
 "OrderId": 51893150
}

Odpowiedź:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

Złóż zlecenie zakupu.

Przykład. Złóż zlecenie zakupu 10 LTC za BTC w cenie 0.01194538:

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

Treść żądania:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Odpowiedź:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

Złóż zlecenie sprzedaży.

Przykład. Złóż zlecenie sprzedaży 10 LTC za BTC w cenie 0.01194538:

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

Treść żądania:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Odpowiedź:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

Anuluj zlecenie.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

Treść żądania:

{
 "OrderId": 51893294
}

Odpowiedź:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

Anuluj kilka zleceń według listy ID lub par handlowych.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

Przykład 1. Anuluj zlecenia według listy ID:

Treść żądania:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

Przykład 2. Anuluj wszystkie zlecenia według par handlowych:

Treść żądania:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

Odpowiedź:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

Uzyskaj informacje i wszystkie transakcje handlowe według zlecenia.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

Treść żądania:

{
 "OrderId": 51893312
}

Odpowiedź:

{
 "CurrentOrder": {        # Obecny status zlecenia.
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # Początkowy status zlecenia.
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # Lista transakcji według zlecenia.
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

Uzyskaj historię wpłat i wypłat. Transakcje zostaną wyświetlone strona za stroną, zaczynając od najnowszych. Aby zobaczyć kolejną stronę wpisz w pole FromId najniższy ID wpisu z poprzedniej odpowiedzi.

Przykład. Uzyskaj 100 ostatnich wpisów:

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

Treść żądania:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # Lista walut. Jeśli niedostępna, wtedy uzyskaj dla wszystkich walut.
 "FromId": 0,          # 0 lub najniższy ID zapisu z ostatniej odpowiedzi.
 "Take": 100          # Liczba wpisów, które zostaną zwrócone. Maksymalna liczba wpisów wynosi 1000.
}

Odpowiedź:

{
 "CountRemain": 1000,             # Liczba pozostałych wpisów. Jeśli 0, jest to ostatnia strona.
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # Adres płatności.
   "AgentName": null,            # Nazwa systemu płatności dla walut fiat.
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # ID wpisu.
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # Status płatności. Zobacz niżej.
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # Czas utworzenia wpisu w formacie UTC.
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # ID transakcji
   "Type": 2                 # Rodzaj wpisu. Zobacz niżej.
  },
  ...
 ],
}

Możliwe wartości pola "Status":
 1. - Potwierdzony przez użytkownika
 2. - Utworzono transakcję
 3. - Pierwsze potwierdzenie
 4. - Pomyślnie przetworzono
 5. - Transakcja odrzucona
 6. - Przetwarzanie
 7. - Anulowany przez użytkownika
 8. - Oczekiwanie na wysłanie
Możliwe wartości pola "Type":
 1. - Depozyt kryptowaluty
 2. - Wypłacenie kryptowaluty
 3. - Depozyt waluty fiat
 4. - Wypłacenie waluty fiat

Withdraw

Utwórz żądanie wypłaty środków.

Przykład.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

Treść żądania:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # Wiadomość dla transakcji (zostanie wysłana, jeśli obsługuje ją waluta).
}

Odpowiedź:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # Nowe saldo.
 "OutId": 613                   # ID żądania wypłaty. Jeśli nie 0, żądanie zostało utworzone.
}

ReturnDepositAddress

Uzyskaj adresy dla deponowanych walut. Jeśli wiadomość jest wymagana podczas deponowania, zostanie ona przedstawiona w odpowiedzi.

Żądanie: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

Przykład 1. Uzyskaj adres, aby zdeponować BTC:

Treść żądania:

{
 "Currency": "BTC"
}

Odpowiedź:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

Przykład 2. Uzyskaj adres, aby zdeponować XMR:

Treść żądania:

{
 "Currency": "XMR"
}

Odpowiedź:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # Wiadomość, która musi zostać wysłana podczas składania depozytu.
}
Wykorzystujemy pliki cookie w celu poprawienia funkcjonalności naszego serwisu i analizy ruchu, a także do celów bezpieczeństwa i marketingowych. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie.