Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej "Polityką") reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników serwisu CREX24 (zwanym dalej "Serwisem"). Korzystając z Serwisu, Klient (zwany dalej "Klientem") automatycznie akceptuje warunki niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka może być modyfikowana w dowolnym czasie i według uznania Administracji Serwisu. Klient zobowiązany jest do niezależnego monitorowania zmian Polityki na witrynie CREX24 na stronie https://crex24.com (zwanej dalej "Witryną"). Zmieniona wersja Polityki wchodzi w życie natychmiast po jej opublikowaniu na Witrynie.

Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji dotyczących Klientów

W celu dokonania rejestracji i uzyskania dostępu do usług, Klient powinien przeprowadzić procedurę weryfikacji i udostępnić Serwisowi dane osobowe (zwane dalej "Danymi Osobowymi"), w tym adres e-mail i zdjęcie dokumentu tożsamości (paszportu).

Podczas korzystania z Serwisu, w celach administracyjnych gromadzone są następujące anonimowe dane statystyczne:
  • informacje dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego;
  • adres IP;
  • adres URL;
  • inne dane statystyczne związane z użytkowaniem Witryny.

Usuwanie i zmiany Danych Osobowych

Aby zmienić dostarczone Dane Osobowe, Użytkownik powinien skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta.

Serwis będzie przechowywał Dane Osobowe Klienta do momentu usunięcia konta. Aby usunąć konto, Klient powinien skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta.

Serwis może przechowywać dane Klienta w celu wypełnienia obowiązków prawnych i rozwiązywania sporów.

Ujawnianie Danych Osobowych

Dane Osobowe Klienta mogą zostać ujawniane stronom trzecim, zgodnie z wymogami prawa, wyłącznie na mocy nakazu sądowego, na żądanie organów ścigania lub innych agencji rządowych.

Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu udoskonalenia świadczonych usług. Klienci mogą wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, ale spowoduje to nieprawidłowe działanie Serwisu.

Linki do zasobów stron trzecich

Serwis może zawierać linki do witryn internetowych stron trzecich. Serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności za korzystanie z takich linków. Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności witryn stron trzecich przed podaniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

Ochrona Danych Osobowych

Usługa korzysta ze standardowej technologii szyfrowania i przechowywania danych i dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe klientów. Jednak żaden ze sposobów przesyłania i przechowywania danych w Internecie nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa danych.

Kontakt

W przypadku problemów związanych z Polityką, proszę skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta Serwisu.