Polityka delistingu

Niniejszy dokument określa relacje między administracją Crex24 (zwaną dalej Giełdą), programistami (organizatorami, właścicielami) kryptowalut (zwanych dalej Programistami) i opisuje warunki i procedurę usuwania kryptowalut (lub tokenów, zwanych dalej Monetą) z Giełdy.

Pracownicy Giełdy oczekują od Programistów szybkiej i wyczerpującej informacji, która jest niezbędna do nieprzerwanego i uczciwego korzystania z Monety w operacjach handlowych na Giełdzie. Jeśli nie ma powiadomienia o wymienionych poniżej zdarzeniach, Moneta może zostać usunięta z Giełdy:

  • aktualizacje
  • forki
  • ataki na monety blockchain
  • strona lub explorer monety jest niedostępny

Monety zostaną usunięte z giełdy kryptowalut w następujących przypadkach:

  • Niestabilność sieci przez długi okres czasu
  • Brak wolumenu obrotu przez ponad 30 dni
  • Programiści są podejrzani o oszustwa lub nieetyczną aktywność
  • Programista przestaje wspierać Monetę
  • Niepowodzenie programisty w zrekompensowaniu strat poniesionych przez użytkowników Giełdy w wyniku ataku na Monety blockchain, lub błędów w oprogramowaniu Monety.
  • Naruszenie Praw Własności Intelektualnych Strony Trzeciej przez Programistę.

The Developers of a cryptocurrency are obliged to compensate losses incurred by the Exchange due to attacks on the cryptocurrency’s blockchain. The Exchange reserves the right to freeze a cryptocurrency wallet until losses have been fully compensated or to delist a cryptocurrency from the Exchange in the event of refusal to provide compensation. Should the Developers violate any of their obligations, which leads to users making claims against the administration of the Exchange, they are obliged to respond to all claims which the administration of the Exchange has brought to their attention.

Przed usunięciem Monety z Giełdy, ustalany jest okres do 30 dni, w którym użytkownicy mogą wycofać aktywa. W przypadku monet ze złamaną siecią blockchain, zostanie ustalony taki sam okres czasy, w którym możliwe będzie dokonanie wymiany salda na tokeny Giełdy.

W przypadku wycofania monety, Deweloper nie odzyska opłaty rejestracyjnej.