Polityka delistingu

Niniejszy dokument określa relacje między administracją Crex24 (zwaną dalej Giełdą), programistami (organizatorami, właścicielami) kryptowalut (zwanych dalej Programistami) i opisuje warunki i procedurę usuwania kryptowalut (lub tokenów, zwanych dalej Monetą) z Giełdy.

Pracownicy Giełdy oczekują od Programistów szybkiej i wyczerpującej informacji, która jest niezbędna do nieprzerwanego i uczciwego korzystania z Monety w operacjach handlowych na Giełdzie. Jeśli nie ma powiadomienia o wymienionych poniżej zdarzeniach, Moneta może zostać usunięta z Giełdy:

  • aktualizacje
  • forki
  • ataki na monety blockchain
  • strona lub eksplorator monety jest niedostępny

Monety zostaną usunięte z giełdy kryptowalut w następujących przypadkach:

  • Niestabilność sieci przez długi okres czasu
  • Brak wolumenu obrotu przez ponad 30 dni
  • Programiści są podejrzani o oszustwa lub nieetyczną aktywność
  • Programista przestaje wspierać Monetę
  • Niepowodzenie programisty w zrekompensowaniu strat poniesionych przez użytkowników Giełdy w wyniku ataku na Monety blockchain, lub błędów w oprogramowaniu Monety.
  • Naruszenie Praw Własności Intelektualnych Strony Trzeciej przez Programistę.

Deweloperzy kryptowalut są zobowiązani do zrekompensowania wszelkich strat poniesionych przez Giełdę w wyniku ataków na blockchain kryptowaluty. Giełda zastrzega sobie prawo do zamrożenia portfela kryptowaluty do momentu pełnego zrekompensowania strat, lub do delistingu kryptowalut z Giełdy w przypadku odmowy rekompensaty. W przypadku niespełnienia przez deweloperów zobowiązań, które doprowadziły do roszczeń użytkowników wobec administracji Giełdy, deweloperzy są zobowiązani do odpowiedzi na wszystkie roszczenia zgłoszone przez administrację Giełdy.

Prior to the removal of a Coin from the Exchange, there is a period of up to 30 days during which users can withdraw their assets. Any remaining coins which have not been withdrawn before the delisting date will be irretrievably lost.

W przypadku delistingu monety, Deweloper nie odzyska opłaty rejestracyjnej.