Polityka delistingu

Niniejszy dokument określa relacje między administracją Crex24 (zwaną dalej Giełdą), programistami (organizatorami, właścicielami) kryptowalut (zwanych dalej Programistami) i opisuje warunki i procedurę usuwania kryptowalut (lub tokenów, zwanych dalej Monetą) z Giełdy.

Pracownicy Giełdy oczekują od Programistów szybkiej i wyczerpującej informacji, która jest niezbędna do nieprzerwanego i uczciwego korzystania z Monety w operacjach handlowych na Giełdzie. Jeśli nie ma powiadomienia o wymienionych poniżej zdarzeniach, Moneta może zostać usunięta z Giełdy:

  • aktualizacje
  • forki
  • ataki na monety blockchain
  • strona lub explorer monety jest niedostępny

Monety zostaną usunięte z giełdy kryptowalut w następujących przypadkach:

  • Niestabilność sieci przez długi okres czasu
  • Brak wolumenu obrotu przez ponad 30 dni
  • Programiści są podejrzani o oszustwa lub nieetyczną aktywność
  • Programista przestaje wspierać Monetę
  • Niepowodzenie programisty w zrekompensowaniu strat poniesionych przez użytkowników Giełdy w wyniku ataku na Monety blockchain, lub błędów w oprogramowaniu Monety.
  • Naruszenie Praw Własności Intelektualnych Strony Trzeciej przez Programistę.

Przed usunięciem Monety z Giełdy, ustalany jest okres do 30 dni, w którym użytkownicy mogą wycofać aktywa. W przypadku monet ze złamaną siecią blockchain, zostanie ustalony taki sam okres czasy, w którym możliwe będzie dokonanie wymiany salda na tokeny Giełdy.

W przypadku usunięcia monety, Deweloper nie odzyska opłaty rejestracyjnej.