Polityka AML

Polityka zwalczania prania pieniędzy (Polityka AML)

Pranie brudnych pieniędzy jest ukrywaniem nielegalnego źródła funduszy poprzez wymianę na gotówkę, lub inwestycje, które są pozornie legalne.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (zwana dalej "Polityką AML") określa procedury i mechanizmy stosowane przez CREX24 w celu zapobiegania praniu pieniędzy. CREX24 przestrzega następujących zasad:
 • nie wchodzenie w relacje biznesowe z przestępcami i/lub terrorystami;
 • nie przetwarzanie transakcji wynikających z działalności przestępczej i/lub terrorystycznej;
 • nie ułatwianie żadnych transakcji związanych z działalnością przestępczą i/lub terrorystyczną.

Procedury weryfikacji

CREX24 ustanowi własne procedury ustalania zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad "Znaj Swojego Klienta".

Klienci CREX24 przechodzący procedurę weryfikacji (muszą dostarczyć dokument tożsamości wydany przez państwo: paszport lub dowód osobisty). CREX24 zastrzega sobie prawo do zbierania informacji identyfikacyjnych Klientów w celach Polityki AML. Informacje te są przetwarzane i przechowywane ściśle z polityką prywatności CREX24.

CREX24 może również zażądać drugiego dokumentu tożsamości klienta: wyciągu bankowego lub rachunku za media nie starszego niż 3 miesiące, zawierającego pełne imię i nazwisko oraz aktualny adres Klienta.

CREX24 zweryfikuje autentyczność dokumentów i informacji dostarczonych przez Klientów i zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji o Klientach, którzy zostali zidentyfikowani jako niebezpieczni lub podejrzani.

Jeżeli dane identyfikacyjne Klienta zostały zmienione lub ich aktywność wydaje się podejrzana, CREX24 ma prawo zażądać zaktualizowanych dokumentów od Klienta, nawet jeśli zostały one uwierzytelnione w przeszłości.

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy jest pracownikiem CREX24 odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności z Zasadami AML, takimi jak:
 • zbieranie informacji dotyczących tożsamości Klientów;
 • ustanawianie i aktualizowanie wewnętrznych zasad i procedur dotyczących tworzenia, przeglądania, składania i przechowywania wszystkich raportów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami;
 • monitorowanie transakcji i analiza wszelkich znaczących odchyleń od zwykłej działalności Klientów;
 • wprowadzenie systemu zarządzania dokumentacją do przechowywania i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i dzienników;
 • regularne aktualizowanie oceny ryzyka.

Inspektor ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy ma prawo współpracować z organami ścigania, które zajmują się zapobieganiem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami.

Monitorowanie transakcji

Monitorowanie transakcji Klienta i analiza uzyskanych danych, jest także narzędziem do oceny ryzyka i wykrywania podejrzanych transakcji. Jeżeli podejrzewa się pranie pieniędzy, CREX24 będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:
 • zgłaszania podejrzanych transakcji do odpowiednich organów ścigania;
 • zażądania od Klienta przedstawienia wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów;
 • zawieszenia lub zamknięcia Konta Klienta.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Inspektor ds. zgodności z polityką AML monitoruje transakcje klientów każdego dnia, aby ustalić czy należy je zgłosić i traktować jako podejrzane.

Ocena ryzyka

Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami CREX24 stosuje podejście oparte na ryzyku, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym, środki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są współmierne do zidentyfikowanych zagrożeń, umożliwia to efektywne wykorzystanie zasobów. Zasoby są wykorzystywane na bazie priorytetów - największą uwagę poświęca się największym zagrożeniom.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu poprawienia funkcjonalności naszego serwisu i analizy ruchu, a także do celów bezpieczeństwa i marketingowych. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie.