Gebruikersovereenkomst

Deze klantovereenkomst (die hierna de 'overeenkomst' genoemd wordt) beschrijft de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de CREX24-website (hierna 'gebruiksvoorwaarden'), toegankelijk op https://crex24.com (hierna de 'website'). Alvorens de website te kunnen gebruiken, moet de natuurlijke persoon (hierna 'klant') deze servicevoorwaarden lezen, akkkoord gaan en aanvaarden. Als de klant met de voorwaarden van deze overeenkomst niet akkoord gaat en niet aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van de overeenkomst, moet hij/zij onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

Administratie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. De nieuwe versie van de overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van publicatie op de website. De gebruiker erkent dat hij (zij) zich onafhankelijk moet informeren over nieuws wat betreft het verkrijgen van de laatste updates. De gebruikers worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als zij het platform blijven gebruiken. Als een gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet hij (zij) stoppen met het gebruik van de website.

Algemene provisie en definities:

 • CREX24 (hierna de 'dienst' genoemd) is een online tool voor het handelen in verschillende cryptovaluta (tokens, ico; hierna aangeduid als 'Cryptocurrency').
 • Cryptocurrencies die door de service worden aangeboden voor handelsdoeleinden, worden toegevoegd op verzoek van gebruikers van de service. De service is niet gerelateerd aan de cryptocurrencies die worden verstrekt voor de handel en draagt geen verantwoordelijkheid voor de acties van de organisatoren, ontwikkelaars en andere vertegenwoordigers van de cryptocurrency-gemeenschap.
 • Bij het kiezen van een handelstool, is de gebruiker op de hoogte van alle mogelijke risico's en wordt de verantwoording hiervoor geaccepteerd (prijsdaling van de cryptocurrency; schrapping van de cryptocurrency in overeenstemming met de Delisting Policy, evenals alle andere risico's)
 • Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor de toegang tot de website en het gebruik van de diensten die door de dienst worden geleverd.
 • De dienst is onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • De dienst biedt gelijke rechten voor alle gebruikers, maar garandeert niet dat de kwaliteit van de verbinding overal dezelfde is.

Toegang tot dienst:

 • Door zich te registreren bij de dienst, stemmen gebruikers ermee in zich aan de gebruiksvoorwaarden te houden en te bevestigen dat ze ten minste 18 jaar oud zijn en dat het gebruik van deze dienst niet verboden is in het land waar ze gevestigd zijn. Gebruikers bevestigen ook dat ze niet van plan zijn om enige illegale activiteit uit te voeren door het gebruik van de dienst.
 • Gebruikers garanderen dat ze op het moment van registratie echte, accurate, actuele en volledige persoonlijke informatie verstrekken en gaan ermee akkoord de informatie up-to-date te houden.
 • Gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun registratiegegevens en accounttoegang veilig bewaard blijven en ze volledig aansprakelijk zijn voor alle activiteiten op hun account, inclusief beveiligingsinbreuken en ongeoorloofde toegang.
 • Gebruikers verbinden zich ertoe de dienst tijdig op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van hun account.

Opschorting van toegang:

 • In het geval dat de dienst illegale activiteiten in een account vermoedt of vermoedt dat een een gebruiker een van de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, wordt het betreffende account tijdelijk opgeschort. De gebruiker moet contact opnemen met het supportteam om de toegang te herstellen.
 • Een gebruikersaccount zal tijdelijk niet toegankelijk zijn en zal niet meer opnieuw gebruikt kunnen worden als blijkt dat de gebruiker de werking van de service belemmert.

Relaties met derde partijen:

 • Door deze overeenkomst te aanvaarden, garanderen gebruikers dat ze de rechtmatige eigenaars zijn en het recht hebben om alle gelden en cryptovaluta te gebruiken.
 • Gebruikers die handelen met fondsen van derden zijn als enige verantwoordelijk ten opzichte van de derde partij. CREX24 is onpartijdig en zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van derden voor de fondsen. In geval van een geschil is de Dienst geen verantwoordelijke partij.
 • De Dienst verstrekt geen informatie over transacties aan derden.
 • De dienst aanvaardt geen verzoeken van derden of claims om accounts op te schorten.

Risicowaarschuwing:

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaarden gebruikers aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst.

Intellectueel eigendom:

Alle materialen die gepubliceerd worden op de website, net zoals de dienst zelf en alle andere diensten die door de site aangeboden worden, zijn eigendom van de dienst en mogen niet gebruikt worden voor publicatie, distributie of duplicatie.

Disclaimer:

 • De dienst wordt geleverd op 'as is'-basis. De dienst zal alles in het werk stellen om de goede werking van de dienst te verzekeren. Het garandeert echter niet dat er geen technische problemen kunnen voorkomen die kunnen leiden tot een volledige of gedeeltelijke opschorting van de dienst.
 • De dienst is niet aansprakelijk voor gebruikers voor schade die door de gebruikers werd opgelopen, zelfs niet als de dienst van tevoren op de hoogte was van dergelijke schade. De dienst is in het geval van een inbreuk op de beveiliging niet aansprakelijk voor gebruikers voor gegevens die gelekt werden aan derden over de activiteiten van de gebruikers.
 • De Dienst is niet aansprakelijk voor problemen die voortkomen uit de onderbreking of het verlies van verbinding, inclusief onderbrekingen van het wereldwijde internetnetwerk of van enige situatie van overmacht.

Extra:

The service operates in all countries except the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Israel, South Korea, China, UAE, Singapore, Hong Kong, Japan, Switzerland, Norway, Russian Federation, Republic of Belarus, Kazakhstan and the European Union.

Contacten:

Neem in geval van problemen, geschillen of misverstanden contact op met het supportteam van de dienst.

We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, internetverkeer te analyseren en voor beveiligings- en marketingdoeleinden. Kom meer te weten over het gebruik van cookies.