Beleid AML

Beleid Anti-witwaspraktijken (AML Policy)

Het witwassen van geld is het vermommen van een illegale bron van fondsen door deze om te zetten in cash geld of investeringen die ogenschijnlijk legitiem zijn.

Algemene provisies

Dit anti-witwasbeleid (dat hierna 'AML-beleid' genoemd zal worden) schetst de procedures en mechanismen die CREX24 gebruikt om witwaspraktijken te voorkomen. CREX24 houdt zich aan het volgende beleid:
 • geen zakelijke relaties aangaan met criminelen en/of terroristen;
 • geen transacties verwerken die het gevolg zijn van criminele en/of terroristische activiteiten;
 • geen vergemakkelijking van transacties met betrekking tot criminele en/of terroristische activiteiten;

Verificatieprocedures

CREX24 zal zijn eigen procedures vasleggen voor het vaststellen van de naleving van de anti-witwasnormen en het Know Your Customer (KYC) -beleid.

Klanten van CREX24 doorlopen een verificatieprocedure (ze moeten een door de staat erkend identificatiedociment kunnen voorleggen: paspoort of identiteitskaart). CREX24 behoudt zich het recht voor om identificatiegegevens van klanten te verzamelen om het AML-beleid te respecteren. Deze informatie wordt verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van CREX24.

CREX heeft ook het recht om klanten om een tweede identiteitsdocument te vragen: een bankafschrift of een energierekening niet ouder dan 3 maanden waarop de volledige naam en het huidige adres van de klant staan.

CREX24 zal de authenticiteit van documenten en informatie van klanten verifiëren en behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen over klanten die als gevaarlijk of verdacht werden geïdentificeerd.

Als de identificatiegegevens van de klant werden gewijzigd of zijn/haar activiteit verdacht lijkt, heeft CREX24 het recht om recente documenten van de klant op te vragen, zelfs als deze in het verleden werden geverifieerd.

Anti-witwasfunctionaris

De anti-witwasfunctionaris is een medewerker van CREX24 die ervoor verantwoordelijk is dat het AML-beleid nageleefd wordt. Dat houdt o.a. het volgende in:
 • verzameling van identiteitsinformatie van klanten;
 • het opstellen en updaten van interne beleidsregels en procedures voor het maken, beoordelen, indienen en opslaan van alle rapporten die vereist zijn in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving;
 • transacties controleren en analyseren van significante afwijkingen van de gebruikelijke activiteiten van de klant;
 • de invoering van een archiefbeheersysteem voor het opslaan en ophalen van documenten, bestanden, formulieren en logboeken;
 • regelmatig risicobeoordelingen updaten.

Een anti-witwasfunctionaris heeft het recht om contact op te nemen met wetshandhavingsinstanties die zich bezighouden met het voorkomen van het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere illegale activiteiten.

Controle van transacties

Het controleren van de transacties van de klant en de analyse van de verkregen gegevens is ook een hulpmiddel voor de risicobeoordeling en de detectie van verdachte transacties. Als witwassen van geld wordt vermoed, zal CREX24 alle transacties controleren en behoudt het zich het recht voor om:
 • het melden van verdachte transacties aan de relevante wetshandhavingsinstanties;
 • de klant vragen aanvullende informatie en documenten te verstrekken;
 • opschorten of beëindigen van het account van de klant;

Bovenstaande lijst is niet volledig. De AML-Witwasofficier controleert elke dag de transacties van de klanten om te bepalen of ze deze moeten melden en als verdacht moeten behandelen.

Risicobeoordeling

In overeenstemming met de internationale vereisten past CREX24 een op risico's gebaseerde aanpak toe op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Maatregelen gericht op het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn dus in overeenstemming met de vastgestelde risico's, waardoor middelen effectief kunnen worden ingezet. Deze middelen worden op prioriteitsbasis gebruikt; de meeste aandacht gaat naar de grootste risico's.

We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, internetverkeer te analyseren en voor beveiligings- en marketingdoeleinden. Kom meer te weten over het gebruik van cookies.