Terma Perkhidmatan

Perjanjian Pelanggan ini (selepas ini - "Perjanjian") menetapkan terma-terma dan syarat-syarat penggunaan laman web CREX24 (selepas ini "Terma-terma Perkhidmatan"), boleh diakses di https://crex24.com (selepas ini, "Laman Web"). Sebelum menggunakan laman web ini, individu (selepas ini "Pelanggan") mesti membaca, bersetuju dan menerima Terma-terma Perkhidmatan. Jika Pelanggan tidak menerima terma-terma Perjanjian ini dan tidak akan diikat oleh semua terma dalam Perjanjian ini, mereka patut henti menggunakan Laman Web serta-merta.

Pihak pentadbiran memelihara hak untuk mengubah Terma-terma ini menurut budi bicara mutlaknya. Versi baru Perjanjian berkuatkuasa serta-merta selepas diterbitkan di laman web ini. Pengguna mengesahkan akan memantau berita secara bebas untuk mendapatkan kemaskini terkini. Pengguna akan dianggap telah menerima perubahan ini jika mereka terus menggunakan Pentas ini. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan Terma-terma ini, maka Pengguna patut henti menggunakan Laman Web ini.

Peruntukan dan penakrifan umum:

 • CREX24 (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan") adalah platform dalam talian untuk perdagangan cryptocurrency (token, ico; selepas ini dirujuk sebagai "Cryptocurrency").
 • Cryptocurrency yang terdapat pada Perkhidmatan untuk perdagangan telah ditambah mengikut permintaan pengguna. Perkhidmatan ini tidak berhubung dengan Cryptocurrency yang ditawarkan untuk perdagangan dan tidak bertanggungjawab terhadap tindakan penganjur ICO, pemaju cryptocurrency dan usahawan dan wakil lain dari masyarakat cryptocurrency.
 • Dengan memilih instrumen perdagangan pengguna mengesahkan bahawa mereka menyedari dan menerima liabiliti untuk semua risiko yang berkaitan (penurunan harga dalam Cryptocurrency, penyingkiran dari Matawang krypto selaras dengan Dasar Penolakan dan sebarang risiko lain)
 • Terma-terma Penggunaan ini menggariskan terma-terma untuk mengakses laman web dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Perkhidmatan.
 • Perkhidmatan adalah tertakluk kepada peruntukan Terma-terma Penggunaan ini.
 • Perkhidmatan ini memberikan hak yang sama kepada semua Pengguna, tetapi tidak menjamin kualiti sambungan yang sama.

Akses kepada Perkhidmatan:

 • Dengan mendaftar dengan Perkhidmatan, Pengguna bersetuju untuk mematuhi Terma Penggunaan dan mengesahkan bahawa mereka berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan penggunaan Perkhidmatan ini tidak dilarang di negara kediaman. Pengguna juga mengesahkan bahawa mereka tidak merancang untuk menjalankan sebarang aktiviti yang haram melalui penggunaan Perkhidmatan ini.
 • Pengguna menjamin bahawa mereka memberi maklumat peribadi yang benar, tepat, semasa dan lengkap pada masa pendaftaran dan bersetuju untuk mengemaskinikan maklumat ini.
 • Pengguna mesti menjamin kerahsiaan data pendaftaran dan akses akaun, serta bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti dalam akaun mereka, termasuk penggodaman sekuriti atau akses yang tidak dibenarkan.
 • Pengguna akan segera menghubungi Perkhidmatan tentang sebarang penggunaan akaun yang tidak dibenarkan.

Akses Disekat:

 • Sekiranya Perkhidmatan mencurigai terdapat aktiviti haram pada akaun atau mencurigai bahawa akaun Pengguna telah digodam atau Pengguna melanggar sebarang Terma Penggunaan, maka akaun tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengguna boleh menghubungi Pasukan Sokongan Pelanggan untuk memulihkan akses.
 • Akaun Pengguna akan disekat tanpa hak untuk mendapatkan semula akses ke akaun jika Pengguna didapati menghalang dan mengganggu operasi Perkhidmatan.

Hubungan Dengan Pihak Ketiga:

 • Dengan menerima Perjanjian ini, Pengguna mengiktiraf bahawa mereka adalah pemilik sah dan berhak menggunakan semua wang dan cryptocurrency.
 • Pengguna yang berdagang dengan dana pihak ketiga mempunyai tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. CREX24 adalah saksama dan tidak bertanggungjawab kepada sebarang pihak ketiga untuk dana ini. Sekiranya terjadi sebarang pertikaian, Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab.
 • Perkhidmatan tidak akan menyediakan sebarang maklumat urus niaga kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Perkhidmatan tidak akan menerima sebarang permintaan pihak ketiga atau tuntutan untuk menghentikan sebarang akaun.

Amaran risiko:

Dengan menerima Terma Penggunaan, Pengguna mengambil tanggungjawab ke atas sebarang kehilangan dari penggunaan Perkhidmatan ini.

Harta Intelek:

Semua bahan yang diterbitkan di Laman Web ini, serta Perkhidmatan dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Laman Web ini adalah hak milik Perkhidmatan dan tidak boleh digunakan untuk penerbitan, pengedaran dan pertindihan.

Penafian:

 • Perkhidmatan disediakan atas satu "sebagaimana adanya" pada masa ini. Perkhidmatan membuat setiap usaha untuk memastikan kelancaran Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, tidak menjamin ketiadaan masalah teknikal, membawa kepada penggantungan perkhidmatan penuh atau separa.
 • Perkhidmatan adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan kepada pengguna, walaupun keupayaannya dikenali lebih awal. Perkhidmatan adalah tidak bertanggungjawab bagi mendapatkan maklumat tentang aktiviti pengguna oleh pihak ketiga dalam kes penggodaman sistem dan mendapatkan semula data oleh pihak ketiga.
 • Perkhidmatan tidak bertanggungjawab untuk sebarang isu yang timbul dari gangguan atau kehilangan sambungan, termasuk gangguan kepada rangkaian internet global atau dari sebarang kejadian force-majeure.

Tambahan:

The service operates in all countries except the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Israel, South Korea, China, UAE, Singapore, Hong Kong, Japan, Switzerland, Norway, Russian Federation, Republic of Belarus, Kazakhstan and the European Union.

Hubungi:

Sekiranya terdapat sebarang masalah, pertikaian atau salah faham, sila hubungi Pasukan Sokongan Pelanggan untuk Perkhidmatan.

Kami menggunakan kuki untuk menambahbaik kebolehgunaan laman web kami dan untuk menganalisis trafik, dan juga untuk tujuan keselamatan dan pemasaran. Ketahui lebih lanjut mengenai penggunaan kuki.