Dasar Privasi

Peruntukan am

Dasar Privasi ini (selepas ini dirujuk sebagai "Dasar";) mengawal pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan maklumat peribadi pengguna perkhidmatan CREX24 (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan"). Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, Pelanggan (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") secara automatik bersetuju dengan Dasar ini.

Dasar ini boleh diubahsuai pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pentadbiran Perkhidmatan. Pelanggan mesti secara bebas, memantau perubahan Dasar ini pada laman web CREX24 di https://crex24.com (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web"). Versi terbaharu Dasar ini akan berkuatkuasa serta-merta selepas diterbitkan pada Laman Web.

Menerima dan menggunakan maklumat mengenai Pelanggan

Semasa mendaftar dengan Perkhidmatan dan/atau untuk menerima perkhidmatan tertentu daripada Perkhidmatan, Pelanggan mungkin akan diminta untuk melakukan prosedur pengesahan. Sesuai dengan keperluan Perkhidmatan, Pelanggan wajib memberikan data peribadi tertentu (selepas ini "Maklumat Peribadi) kepada Perkhidmatan. Satu senarai dokumen yang diperlukan boleh dijumpai pada https://crex24.com/settings/verification.

Tambahan lagi, Perkhidmatan ini juga dapat mengumpul secara automatik maklumat tertentu, seperti alamat IP Pengguna, semua maklumat mengenai peranti kepunyaan Pengguna, ID pengiklanan, data sistem operasi, lokasi geografi daripada GPS, kegemaran dan tetapan semasa menggunakan Perkhidmatan, analisis penggunaan Perkhidmatan, dan maklumat lain yang mungkin diperlukan untuk membantu menambahbaik Perkhidmatan.

Pendedahan maklumat peribadi Pelanggan

Maklumat mengenai Pelanggan hanya boleh dipindahkan kepada pihak ketiga hanya dalam kes tertentu yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Perkhidmatan ini berhak untuk mendedahkan maklumat yang dikumpulkan mengenai pelanggan atau yang diberikan oleh pelanggan secara sukarela sekiranya Perkhidmatan menerima permintaan rasmi daripada sebuah wilayah tertentu dan/atau permintaan rasmi daripada polis untuk memudahkan sebuah proses yang berkaitan dengan perundangan.

Perkhidmatan berhak untuk mendedahkan maklumat mengenai Pelanggan sekiranya perlu untuk menghalang aktiviti penipuan, melindungi hak dan kepentingan pelanggan lain atau melindungi hak dan kepentingan Perkhidmatan.

Perkhidmatan berhak menyediakan maklumat mengenai Pelanggan kepada penyedia perkhidmatan dan rakan kongsinya yang dipercayai, jika perlu.

Perkhidmatan juga mungkin akan memberikan maklumat mengenai Pelanggan kepada pengiklan dan platform analisis.

Pemadaman atau penukaran Maklumat Peribadi

Pelanggan patut menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan untuk mengubah Maklumat Peribadi yang disediakan.

Perkhidmatan menyimpan Maklumat Peribadi Pelanggan sehingga saat akaunnya dihapuskan. Untuk memadamkan akaun anda, Pelanggan harus menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan.

Perkhidmatan boleh menyimpan data Pelanggan untuk memenuhi obligasi perundangan dan penyelesaian pertikaian.

Pautan ke sumber-sumber pihak ketiga

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab untuk kegunaan pautan ini. Pelanggan harus mengulas Dasar Privasi laman web pihak ketiga secara bebas.

Dasar Privasi perkhidmatan daripada pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan: https://appodeal.com/privacy-policy

Cookie

Perkhidmatan menggunakan kuki untuk memperbaik perkhidmatan yang disediakan. Pelanggan boleh menyahdayakan kuki dalam tetapan pelayar tetapi dalam kes ini, Perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Perlindungan Maklumat Peribadi

Perkhidmatan ini menggunakan teknologi penyulitan dan penyimpanan data standard industri dan membuat segala usaha untuk melindungi Data Peribadi Pelanggan. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran dan penyimpanan data melalui Internet boleh menjamin keselamatan mutlak data.

Kenalan

Jika terjadi sebarang isu berkaitan dengan Dasar ini, sila hubungiPasukan Sokongan Pelanggan untukPerkhidmatan.

Kami menggunakan kuki untuk menambahbaik kebolehgunaan laman web kami dan untuk menganalisis trafik, dan juga untuk tujuan keselamatan dan pemasaran. Ketahui lebih lanjut mengenai penggunaan kuki.