Dasar Privasi

Peruntukan am

Dasar Privasi ini (selepas ini dirujuk sebagai "Dasar";) mengawal pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan maklumat peribadi pengguna perkhidmatan CREX24 (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan"). Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, Pelanggan (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") secara automatik bersetuju dengan Dasar ini.

Dasar ini boleh diubahsuai pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pentadbiran Perkhidmatan. Pelanggan mesti secara bebas, memantau perubahan Dasar ini pada laman web CREX24 di https://crex24.com (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web"). Versi terbaharu Dasar ini akan berkuatkuasa serta-merta selepas diterbitkan pada Laman Web.

Menerima dan menggunakan maklumat mengenai Pelanggan

Untuk tujuan pendaftaran dan mendapatkan akses kepada Perkhidmatan, Pelanggan akan melengkapkan prosedur pengesahan dan menyediakan Perkhidmatan dengan maklumat peribadi (selepas ini dirujuk sebagai "Maklumat Peribadi"), termasuk alama emel dan foto dokumen pengenalan mereka (pasport).

Untuk tujuan pentadbiran semasa operasi Perkhidmatan, data statistik tanpa identiti berikut akan diambil dari Pengguna:
  • maklumat tentang pelayar dan sistem operasi;
  • Alamat IP;
  • Alamat URL;
  • data statistik lain berkait dengan penggunaan Laman Web ini.

Hapus atau ubah Maklumat Peribadi

Pelanggan patut menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan untuk mengubah Maklumat Peribadi yang disediakan.

Perkhidmatan menyimpan Maklumat Peribadi Pelanggan sehingga saat akaunnya dihapuskan. Untuk memadamkan akaun anda, Pelanggan harus menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan.

Perkhidmatan boleh menyimpan data Pelanggan untuk memenuhi obligasi perundangan dan penyelesaian pertikaian.

Pendedahan maklumat peribadi

Maklumat peribadi Pelanggan boleh diberi kepada pihak ketiga, yang dinyatakan oleh undang-undang, hanya dengan perintah mahkamah, pada permintaan pihak penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan yang lain.

Cookie

Perkhidmatan menggunakan kuki untuk memperbaik perkhidmatan yang disediakan. Pelanggan boleh menyahdayakan kuki dalam tetapan pelayar tetapi dalam kes ini, Perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Pautan ke sumber-sumber pihak ketiga

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab untuk kegunaan pautan ini. Pelanggan harus mengulas Dasar Privasi laman web pihak ketiga secara bebas.

Perlindungan Maklumat Peribadi

Perkhidmatan menggunakan teknologi penyulitan dan penyimpanan yang piawai dan mengusahakan secara terbaik untuk melindungi Data Peribadi Pelanggan. Namun, tiada cara pemindahan dan penyimpanan data melalui Internet yang boleh menjamin keselamatan data sepenuhnya.

Kenalan

Jika terjadi sebarang isu berkaitan dengan Dasar ini, sila hubungiPasukan Sokongan Pelanggan untukPerkhidmatan.