Bitcoin


Maklumat blockchain
Ketinggian Block
TPS (24 jam)
3.03 tx/s
Kadar hash
97.85 Eh/s
Purata masa block mining
6.67 min
jumlah transaksi
659 023 127
Transaksi belum selesai
Kesukaran
13.67 Th
Data Pasaran
Jumlah dalam (24 jam)
102 450 630 806 $
Harga
39 828.3 $
Cap Pasaran
747 614 032 177.5 $
Jumlah dalam (24 jam)
2 572 307 BTC
Peredaran
18 770 925
Jumlah Maksimum Bekalan
21 000 000

Blocks
Urus niaga
Alamat