Dasar AML

Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Polisi AML)

Pengubahan wang haram ialah penyembunyian sumber haram dana dengan mengubahnya ke bentuk tunai atau pelaburan yang terlihat sebagai sah.

Peruntukan am

Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram ini (selepas ini dirujuk sebagai "Polisi AML") menggariskan prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh CREX24 untuk tujuan mencegah pengubahan wang haram. CREX24 mematuhi dasar-dasar berikut:
 • tidak memasuki hubungan perniagaan dengan penjenayah dan/atau pengganas;
 • tidak memproses urus niaga yang berasal dari aktiviti penjenayah dan/atau pengganas;
 • tidak memudahkan sebarang urus niaga yang berkait dengan aktiviti penjenayah dan/atau pengganas;

Prosedur Pengesahan

CREX24 akan menetapkan prosedur tersendiri untuk menentukan pemantuhan dengan piawaian pencegahan pengubahan wang haram dan dasar Ketahui Pelangan Anda.

Pelanggan CREX24 melengkapkan prosedur pengesahan (mereka mesti menyediakan dokumen pengenalan yang diisu oleh negeri: pasport atau kad ID). CREX24 memelihara hak untuk mengambil maklumat pengenalan Pelanggan untuk tujuan Dasar AML. Maklumat ini diproses dan disimpan dengan baik dan ketat selaras dengan Dasar Privasi CREX24.

CREX24 mungkin juga meminta dokumen pengenalan kedua Pelanggan: kenyataan bank atau bil utiliti yang tidak lebih daripada 3 bulan, yang memaparkan nama penuh dan alamat semasa Pelanggan.

CREX24 akan mengesahkan keaslian dokumen dan maklumat yang disediakan oleh Pelanggan dan memelihara hak untuk meminta maklumat tambahan bagi Pelanggan yang telah dikenalpasti sebagai berbahaya atau mencurigakan.

Jika maklumat pengenalan Pelanggan telah diubah atau aktiviti nampak mencurigakan, CREX24 berhak meminta dokumen yang dikemaskini dari Pelanggan, walaupun mereka telah disahkan sebelum ini.

Pegawai Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Pegawai Pencegahan Pengubahan Wang Haram adalah pekerja CREX24 yang bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan Dasar AML, seperti:
 • pengambilan maklumat pengenalan Pelanggan;
 • menetapkan dan mengemaskini dasar dan prosedur dalaman untuk membentuk, mengulas, menyerah dan menyimpan semua laporan yang diperlukan selaras dengan undang-undang dan peraturan semasa;
 • memantau urus niaga dan analisa sebarang sisihan ketara dari aktiviti biasa Pelanggan;
 • pengenalan sistem pengurusan rekod untuk menyimpan dan mendapatkan semula dokumen, fail, borang dan log;
 • sentiasa mengemaskini penilaian risiko.

Pegawai Pencegahan Pengubahan Wang Haram mempunyai hak untuk bertindak dengan agensi penguatkuasaan undang-undang yang mencegah pengubahan wang haram, pelaburan aktiviti pengganas dan sebarang aktiviti haram yang lain.

Memantau Urus Niaga

Memantau urusniaga Pelanggan dan analisis data yang diperoleh juga merupakan alat untuk penilaian risiko dan pengesanan urus niaga yang mencurigakan. Jika pengubahan wang haram adalah dicurigai, CREX24 akan memantau semua urus niaga dan memelihara hak untuk:
 • melaporkan urus niaga yang mencurigakan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan;
 • meminta Pelanggan untuk menyediakan sebarang maklumat dan dokumen tambahan;
 • gantung atau tamatkan Akaun Pelanggan.

Senarai di atas tidak terhad. Pegawai Pematuhan Dasar AML memantau urus niaga Pelanggan setiap hari untuk menentukan samada untuk melaporkan mereka dan mengelaskan mereka sebagai akaun yang mencurigakan.

Penilaian risiko

Selaras dengan keperluan antarabangsa, CREX24 menggunakan pendekatan berdasarkan risiko untuk memerangi dan mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Oleh itu, langkah-langkah untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan adalah setara dengan risiko yang dikenalpasti. Ini membolehkan peruntukan sumber secara efektif. Sumber digunakan mengikut keutamaan, perhatian terbesar akan diberi kepada risiko yang terbesar.

Kami menggunakan kuki untuk menambahbaik kebolehgunaan laman web kami dan untuk menganalisis trafik, dan juga untuk tujuan keselamatan dan pemasaran. Ketahui lebih lanjut mengenai penggunaan kuki.