Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
ВалютХувьХугацааХам.бага. депозитХам.их депозитҮйлдлүүдТөлөв
LHC15%Сар тутам500100000No actionИдэвхтэй
2X235%Сар тутам100003000000No actionИдэвхтэй
LHC0.35%Өдөр тутам1005000No actionИдэвхтэй
2X25.6%Долоо хоног тутам50002000000No actionИдэвхтэй
BTLLR2%Долоо хоног тутам10000500000No actionИдэвхтэй
BULLDOG5%Долоо хоног тутам2181176.6848310000000000No actionИдэвхтэй
2X20.6%Өдөр тутам25001000000No actionИдэвхтэй
ICH3%Сар тутам301000No actionИдэвхтэй
MDTK0.025%Өдөр тутам1500200000No actionИдэвхтэй
MDTK0.025%Өдөр тутам1000300000No actionИдэвхтэй

Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.