Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
ВалютХувьХугацааХам.бага. депозитХам.их депозитҮйлдлүүдТөлөв
ICH3%Сар тутам301000No actionИдэвхтэй
TFC10%Сар тутам10000500000Balance: CREX 15.00000Идэвхтэй
PROUD10%Сар тутам200050000No actionИдэвхтэй
GM1%Долоо хоног тутам1005000No actionИдэвхтэй
SBTC3%Долоо хоног тутам6.35000No actionИдэвхтэй
TCP0.7%Долоо хоног тутам50777No actionИдэвхтэй
HNDC5%Сар тутам763385.333100000500No actionИдэвхтэй
ONLEXPA1.25%Сар тутам990005000000Balance: CREX 15.00000Идэвхтэй
CRP5%Сар тутам1050100000No actionИдэвхтэй
CREX1%Сар тутам150No actionИдэвхтэй