Гүйлгээний хураамж

Гүйлгээ бүрт 2 оролцогч тал байдаг:

  • Маркет авагчид зах зээлд худалдах эсвэл худалдан авах захиалга үүсгэдэг бөгөөд энэ нь зах зээлд хөрвөх чадварыг бий болгодог (захиалгын сан үүснэ). Энэхүү захиалгуудыг яаралтай гүйцэтгэх шаардлагагүй.
  • Маркет авагч нь зах зээлийн санал болгож буйг авдаг.

Маркет авагч нь гүйлгээ бүрт хураамж төлдөг. Хураамж дүн нь арилжагдсан хэмжээнээс хамаарна. 24 цаг тутамд нэг удаа таны дансны арилжааны дүнг тооцоолж, дараах хүснэгтийн дагуу хураамжийн дүнг тохируулдаг. Үүнд:


Депозит болон татан авах хураамж

Криптовалютын биржид депозит болон татан авахад хязгаар байдаггүй ч таны хэрэглэж буй төлбөрийн арга нь депозит болон татан авах хязгаар тогтоодог байж болох юм.

Та депозит хийхдээ хэрэглсэн төлбөрийн аргыг татан авахдаа хэрэглэх шаардлагагүй. Бирж дээрх боломжит төлбөрийн аргыг ашиглан татан авах боломжтой. Боломжтой төлбөрийн аргуудын жагсаалтыг "Данс" цонхноос тохирох валютаар "Депозит" эсвэл "Татан авах"-ыг дарж, авна.

Криптовалют хураамж

Фиат валютын хураамж

Хэрэв та татан авах боломжгүй байгаа бол:

  1. Таны дансны үлдэгдэл татан авахад хангалттай байгаа эсэхийг шалгах.
  2. Хэрэв та хувийн мэдээллээ өөрчилсөн бол бид таны данснаас татан авахыг 72 цаг зогсоосон байгаа. Энэ хугацаа дуустал хүлээнэ үү.
  3. Бирж дээр ядаж нэг гүйлгээ хийж байж татан авах эрхтэй болно.
  4. Та магадгүй сэжиг бүхий гүйлгээ хийсэн байж болох юм. Аюулгүй байдлын албанаас таны дансыг хянах зорилгоор түр хаасан байж болно.
  5. Үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.
Депозит болон татан авах явц хэр удаан явагддаг вэ?

Депозит болон татан авах хугацаа нь сонгосон валют болон төлбөрийн аргаас хамаараад янз бүр байдаг. Банкны шилжүүлгээр хийсэн депозит 2-5 өдөр болж болно.

Бусад найдвартай криптовалютын биржийн адил бид аюулгүй байдлыг шалгах үүднээс үйлчлүүлэгчийн татан авалтыг 72 цаг хүртэл хойшлуулах эрхтэй.

Сонгосон арилжааны стратегиэс үүдэж хураамж бий болж байгааг анхаарна уу

Зардлаа багасгах зорилгоо анхааран биржээ сонгоно уу. Гүйлгээний бага хураамжтай криптовалютын биржүүд ихэвчлэн өндөр депозит/татан авах хураамж авч, тэнцвэржүүлдэг.

Фиат мөнгө солилцоо

Энэхүү бирж дээр та фиат мөнгөөр криптовалют авч, мөн криптовалютаар фиат мөнгө авч болно. Манай вэбсайт дэх ханш нь ихэвчлэн онлайн валют солилцооноос дээр ханштай. Бирж дээр криптовалютаар фиат мөнгө авч байгаа тохиолдолд бага депозит/татан авах хураамжтай төлбөрийн систем сонгосон нь дээр байдаг. Гэсэн хэдий ч таны саналыг худалдаж авах хүн байна гэдэгт баталгаа өгөхгүй.

Биржийн үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу фиат мөнгөтэй ажиллахын тулд та баталгаажуулалтын процессыг гүйцэтгэх ёстой.

Зөвхөн хувийн талтай ажиллаж байгаа тохиолдолд бүртгүүлэхгүйгээр криптовалютаар фиат мөнгө солих боломжтой байдаг ч энэ нь аюултай арга юм. Арилжааны бирж эсвэл нэр хүндтэй валют арилжааны газрыг ашигласнаар энэхүү эрсдлийг бууруулах боломжтой.

Үйлчлүүлэгчийн дансууд хооронд хийж буй шилжүүлгээс бирж хураамж авдаг

Манай бирж нь үйлчлүүлэгчийн дансууд хооронд хөрөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрдөггүй.

Анхаар! Банкны карт руу гүйлгээ хийхэд хязгаартай байдаг

АНУ-с олгосон картаас депозит хийх, карт руу мөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрдөггүй. Оросын MasterCards руу мөнгө шилжүүлэх боломжгүй.