Гүйлгээний хураамж

Гүйлгээ бүрт 2 оролцогч тал байдаг:

  • Маркет авагчид зах зээлд худалдах эсвэл худалдан авах захиалга үүсгэдэг бөгөөд энэ нь зах зээлд хөрвөх чадварыг бий болгодог (захиалгын сан үүснэ). Энэхүү захиалгуудыг яаралтай гүйцэтгэх шаардлагагүй.
  • Маркет авагч нь зах зээлийн санал болгож буйг авдаг.

Маркет авагч нь гүйлгээ бүрт хураамж төлдөг. Хураамж дүн нь арилжагдсан хэмжээнээс хамаарна. 24 цаг тутамд нэг удаа таны дансны арилжааны дүнг тооцоолж, дараах хүснэгтийн дагуу хураамжийн дүнг тохируулдаг. Үүнд:


Депозит болон татан авах хураамж

Криптовалютын биржид депозит болон татан авах хязгаар нь та баталгаажуулалтын процессын хаана яваа болон таны сонгосон төлбөрийн аргын депозит болон татан авалтын хязгаараар тогтоогддог.

Та депозит хийхдээ хэрэглсэн төлбөрийн аргыг татан авахдаа хэрэглэх шаардлагагүй. Бирж дээрх боломжит төлбөрийн аргыг ашиглан татан авах боломжтой. Боломжтой төлбөрийн аргуудын жагсаалтыг "Данс" цонхноос тохирох валютаар "Депозит" эсвэл "Татан авах"-ыг дарж, авна.

Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч (банк болон төлбөрийн системүүд) нь өөрсдийн тариффын дагуу хураамж авч болохыг анхаарна уу. Энэхүү үйлчилгээ үзүүлэгчийн ногдуулж буй төлбөрт бирж ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үйлчлүүлэгчид энэхүү хураамжийн дүнг хянах эсвэл хэлэх эрхгүй юм.

Криптовалют хураамж

Фиат валютын хураамж

Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.