Bitcoin


Блокчэйн мэдээлэл
Блокын урт
TPS (24 цаг)
3.08 tx/s
Хеш үнэлгээ
97.85 Eh/s
Блок олборлох дундаж хугацаа
4.52 min
Нийт гүйлгээ
659 042 500
Гүйлгээ хүлээгдэж байна
Түвшин
13.67 Th
Зах зээлийн өгөгдөл
Дүн (24 цаг)
103 574 305 423 $
Үнэ
39 583.03 $
Капитал хөрөнгө
743 014 787 887.56 $
Дүн (24 цаг)
2 616 634 BTC
Гүйлгээнд байгаа
18 771 043.75
Хамгийн их койн
21 000 000

Блокууд
Гүйлгээ
Хаягууд