Bitcoin


Блокчэйн мэдээлэл
Блокын урт
TPS (24 цаг)
Хеш үнэлгээ
Блок олборлох дундаж хугацаа
Нийт гүйлгээ
Гүйлгээ хүлээгдэж байна
Түвшин
Зах зээлийн өгөгдөл
Дүн (24 цаг)
Үнэ
Капитал хөрөнгө
Дүн (24 цаг)
Гүйлгээнд байгаа
Хамгийн их койн

Блокууд
Гүйлгээ
Хаягууд
Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.