CREX24 апп

Google Play-с суулгах

эсвэл

APK татаж авах

Та татаж авсан файлаа "Татаж авсан" хавтсаас олж болно. Суулгаж эхлэхэд шинээр цонх гарч ирнэ:

Screenshot 1

"Зөвшөөрөх"-ыг дар эсвэл "Тохиргоо" хэсэгт очоод, "Үл таних эх үүсвэрээс" апп суулгахыг зөвшөөр:

Screenshot 2

Манай апп нь гар утасны төхөөрөмжид ашиглахад аюулгүй болохыг бид баталж байна. Гарч ирэх цонхонд "ОК"-г дарна уу:

Screenshot 3

Дараа нь "Суулгах"-г дар:

Screenshot 4

Апп-ыг суулгах явцад ямар нэгэн асуудал гарвал та Үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.