Жишээ нь:

Урилгын үлдэгдэлд аль гүйлгээнүүдээс орлого нэмэгдэх вэ?
 • Хэрэв таны урьсан үйлчлүүлэгч криптовалютаар татан авалт хийвэл та үүнээс 25%-тай тэнцэх урамшуулал авна.
 • Хэрэв таны урьсан үйлчлүүлэгч арилжаа хийвэл энэ гүйлгээнээс та 25%-тай тэнцэх урамшуулал авна.
 • Хэрэв таны урьсан үйлчлүүлэгч Crex24 дэх аль нэг тоглоом дээр мөрий тавьсан бол та боооцооны 0.25%-тай тэнцэх урамшуулал авна.

Хөтөлбөрийн үйлчилгээний нөхцөл:

 • Таны урьсан үйлчлүүлэгч гүйлгээ хиймэгц урамшуулал таны дансанд шууд орно.
 • Таны урьсан үйлчлүүлэгчийн хэрэглэсэн валютаар урамшуулал орно.
 • Нэг данснаас хүн урихад тооны хязгааргүй. Хэдэн ч урих холбоос ашиглаж болно.
 • Түншийн хөтөлбөрт хамрагдахад баталгаажуулалт нь заавал биш.
 • Crex24 вэбсайтын дүрмийн дагуу нэг үйлчлүүлэгчид хамаарах хэд хэдэн дансыг бүртгүүлэхэд урилгын холбоосыг ашиглах боломжгүй. Хэрэв ийм тохиолдол гарвал урамшууллаар олгосон дүнг хүчингүй болгож, Түншийн хөтөлбөрөөс хасна.
 • Crex24 нь одоо байгаа үйлчлүүлэгчдийг урихад техникийн туслалцаа үзүүлэхгүй.
 • Crex24 нь Түншийн хөтөлбөрт хувь хүн бүрээр нөхцөл санал болгодоггүй. Бүх үйлчлүүлэгчид ижил нөхцөл, боломжтой.
 • Crex24 нь дурын үед Түншийн хөтөлбөрийн нөхцөлийг эсвэл олгодог урамшууллын дүнг өөрчлөх эрхтэй.
 • Crex24 нь хэрэглэгчийг ямар ч шалтгаангүйгээр Түншлэлийн хөтөлбөрт хамрагдах, төлбөр, шагнал авахыг хориглох эрхтэй.

< Түншийн хөтөлбөрт очих

Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.