API licenci hozzájárulás

Ez a Felhasználási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) tartalmazza a CREX24 weboldal használatának felhasználási feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) a https://crex24.com oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”). Mielőtt használni kezdi a weboldalt, a természetes személy (a továbbiakban Ügyfél) köteles gondosan elolvasni a leírt feltételeket és elfogadni a Szerződést. Ha a Felhasználó nem fogadja el a Szerződést, és nem vállal kötelezettséget a jelen Szerződés valamennyi feltételeinek betartására, a Weboldal használatát azonnal be kell fejeznie.

Ez az API licencszerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) meghatározza az Ügyfél (a továbbiakban: „Engedélyes”) hozzáférési jogait az API-khoz, valamint a CREX24 által biztosított adatokhoz és dokumentumokhoz. A CREX24 API-k használatával az Ügyfél köteles betartani a Szerződés feltételeit. Ha az Ügyfél nem fogadja el a Szerződés feltételeit, nem használhat API-kat.

Az API-k nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állnak, valamint egyéb szellemi tulajdonjogok is védik.

1. Általános rendelkezések

1.1 Az "alkalmazás programozási interface" más néven "API" könyvtárak, eszközök, forráskódminták, publikált specifikációk és dokumentációk összessége, melyeket a CREX24 fejlesztett ki. A CREX24, saját belátása szerint frissítéseket, kiegészítéseket biztosíthat az Engedélyesek számára.

1.2 A dokumentáció tartalmazza (de nem kizárólagosan erre terjed ki) a programozó kézikönyvet, anyagokat és más információkat, melyek szükségesek az API-k használatához.

2. Licensing

A megállapodás feltételei mellett a CREX24 egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad az Engedélyesnek (további átadási jog nélkül) az API használatára, kizárólag az Engedélyes személyes felhasználására (a CREX24-termékekkel együttműködő appok fejlesztésére).
Az Engedélyes az API-kat nem terjesztheti, licencelheti és más módon sem adhatja át harmadik félnek.

3. Egyéb jogok és kötelezettségek

3.1 Az Engedélyes kizárólag e Szerződés feltételei alá tartozó felhasználás céljából másolhatja le az API-kat.

3.2 Visszamodellezés. Az Engedélyes nem rendelkezik jogokkal az API forráskódja fölött, kivéve azokat a jogokat, amelyeket ezen Szerződés kifejezetten biztosít az Engedélyes számára. Az Engedélyes nem jogosult az API-k feldolgozására, módosítására, szétdarabolására, illetve az API-k általánosan elfogadott használatától eltérő használatára, kivéve, ha azt ezen Szerződés vagy az alkalmazott jog kifejezetten engedélyezi.

3.3 Az API hatékony használatához további fejlesztőeszközök, mint például fordító vagy más szoftver ("Harmadik-fél szoftver") lehetnek szükségesek. Az Engedélyes teljes felelősséget vállal a szoftver megvásárlásáért és a szükséges licencekért. A CREX24 nem vállal felelősséget vagy garanciát harmadik féltől származó szoftverek használatért az Engedélyes felé.

3.4 Az Engedélyes ezen Szerződésnek megfelelően nem jogosult továbblicencelni a jogait, kivéve azokat az eseteket, amelyek kifejezetten biztosítottak ebben a Szerződésben. Az Engedélyes nem használhatja a CREX24 védjegyeit vagy kereskedelmi neveit. A CREX24 fenntart minden jogot, amely ebben a Szerződésben nem biztosít másoknak.

3.5 Az Engedélyes nem szerezhet termékek vagy technológiák létrehozására, használatára vagy eladására szóló szabadalmi jogokat olyan API-khoz vagy applikációkhoz, amelyeket a CREX24 API vagy más CREX24 Engedélyes API-jainak felhasználásával fejlesztett.

4. Tulajdonjog

A CREX24 fenntartja a tulajdonjogot, beleértve az összes szabadalmi jogot, szerzői jogot, védjegyet, kereskedekmi titkot és más szellemi tulajdonjogot az API-kra és annak változataira. A CREX24-nek exkluzív joga van minden szabadalmi és szerzői jogra. Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglaltak szerint nincs rendelkezik tulajdonjoggal az API-k fölött, kizárólag limitált felhasználási joggal, ezen Szerződés feltételei szerint.

5. Támogatás

A Megállapodás feltételei szerint a CREX24 Ügyfélszolgálata nem nyújt technikai támogatást az API-k mellé, és nem szolgáltat frissítéseket, hibajavításokat vagy API-változtatásokat.

6. Adatvédelem

6.1 Az API-k értékes információkat tartalmaznak a vállalatról és a CREX24-hez tartozó titkos kereskedelmi információikról. Ezek a CREX24 tulajdonában maradnak. Az Engedélyesnek kötelessége elkerülni ezen információk nyilvánosságra hozatalát és az API-k jogosulatlan felhasználását.

6.2 Az Engedélyes a CREX24 előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, nem hirdetheti, nem teheti közzé e megállapodás feltételeit. Bármely, a jelen Megállapodással kapcsolatos sajtómegjelenéshez vagy publikációhoz előzetes felülvizsgálat és írásbeli jóváhagyás szükséges.

7. Nincs garancia

Az API-kat és a dokumentációkat önmagában, bármiféle garancia nélkül szolgáltatjuk. A CREX24 nem vállal garanciát arra, hogy az API-k és a dokumentációk megfelelőek az Engedélyes számára vagy hibáktól mentesek. Emellett a CREX24 nem garantál folyamatos és megszakítás nélküli hozzáférést az API-khoz és a dokumentációkhoz, és nem vállal garanciát a használatukból származó eredmények miatt.

8. Felelősség korlátozása

Az Engedélyes teljes felelőséggel tartozik számítógépes rendszerének bármilyen károsodásáért vagy az API-k letöltéséből származó adatvesztésért. A CREX24 nem vállal felelősséget semmilyen kárért (beleértve a profitvesztést, a munkafolyamat felfüggesztését vagy megszűnését, a számítógép meghibásodását, információvesztést, vagy bármely más kárt, beleértve a pénzügyi károkat, melyek az API-k használatából vagy használhatatlanságából, a támogatás nyújtásából vagy nem nyújtásából adódnak), abban az esetben is, ha a CREX24-et értesítették ilyen károk lehetőségéről.

9. Kártérítés

Az Engedélyes nem teszi felelőssé a CREX24-et, annak ügyfeleit, beszállítóit vagy más partnereit és alkalmazottait az API-k használata miatt keletkezett károkért, követelésekért, ügyvédi díjakért.

10. A Megállapodás feltételei és megszüntetése

10.1 Abban az esetben, ha az Engedélyes nem teljesíti a Szerződés bármely feltételét, felelősséggel tartozik a CREX24 felé a feltételek megszegéséből eredő minden kárért és veszteségért.

10.2 A Szerződés megszüntetése esetében az Engedélyes azonnali hatállyal befejezi az API-k használatát, az API-k minden másolatát és dokumentációját törli vagy visszajuttatja a CREX24-nek.

10.3 A CREX24-nek joga van ellenőrizni, hogy az Engedélyes teljesíti-e a Szerződés feltételeit. Az Engedélyes, a CREX24 kérésére, köteles elősegíteni ezt az ellenőrzést.

11. Egyebek

11.1 Ezen Szerződés feltételeinek megsértése vagy be nem tartása a Szerződés megszüntetését eredményezi.

11.2 A CREX24 jogosult saját belátása szerint, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni (vagy megszüntetni) az Engedélyes elérését a Szolgáltatáshoz, abban az esetben, ha a jelen Szerződés feltételeit az Engedélyes megsérti.

A telepítéssel, másolással, vagy a CREX24 API-k más jellegű felhasználásával az Engedélyes tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a fentebb meghatározott feltételeket.

Cookie-kat használunk weboldalunk használhatóságának javítására, forgalomelemzésre, valamint biztonsági és marketingcélokból. További információk a cookie-k használatáról.