AML Szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat (AML Szabályzat)

A pénzmosás az illegálisan szerzett pénzeszközök eltitkolása oly módon, hogy ezen eszközöket átváltják készpénzre vagy látszólagosan legitim befektetésekre.

Általános rendelkezések

A Pénzmosás Elleni Szabályzat (a továbbiakban "AML Szabályzat") a CREX24 által a pénzmosás megakadályozására használt eljárások és mechanizmusok leírása. A CREX24 a következő szabályokat követi:
 • nem lép üzleti kapcsolatba bűnözőkkel és/vagy terroristákkal;
 • nem dolgoz fel olyan tranzakciókat, amelyek bűnözői/terrorista tevékenységekből származnak;
 • nem hajt végre olyan tranzakciókat, amelyek bűnözői és/vagy terrorista tevékenységgel kapcsolatosak;

Ellenőrzési eljárások

A CREX24 saját eljárásokat hoz létre annak érdekében, hogy megfeleljen a pénzmosás elleni sztenderdeknek és a KYC (Ügyfélazonosító) Szabályzatnak.

A CREX24-ügyfelek egy ellenőrzésen esnek át (mely során be kell mutatniuk egy államilag kiállított azonosító dokumentumot: útlevelet vagy személyi igazolványt). A CREX fenntartja a jogot, hogy az AML Szabályzatnak való megfelelés érdekében gyűjtse az Ügyfelek azonosító információit. Ezek az információk szigorúan a CREX Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kerülnek feldolgozásra és tárolásra.

A CREX24 másodlagos Ügyfélazonosító dokumetumot is bekérhet: egy bankszámla-kivonatot vagy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számlát, amely tartalmazza az Ügyfél teljes nevét és jelenlegi címét.

A CREX24 ellenőrzi az Ügyfelek által megadott dokumentumok és információk hitelességét, és fenntartja a jogot, hogy további információkat kérjen be azoktól az Ügyfelektől, akiket veszélyesnek vagy gyanúsnak ítél meg.

Ha az Ügyfél személyi azonosságát érintő információk megváltoztak vagy tevékenységük gyanúsnak ítélhető meg, a CREX24-nek joga van újabb dokumentumokat bekérni, még ha az Ügyfél korábban már azonosította is magát.

Pénzmosás-ellenes irányelv betartásáért felelős munkatárs

Pénzmosás-ellenes irányelv betartásáért felelős munkatárs egy CREX24 alkalmazott, aki felelős az AML Szabályzat betartatásáért, úgymint:
 • az Ügyfelek személyazonossági információinak gyűjtése;
 • belső szabályzatok és eljárások létrehozása és frissítése, az aktuális törvényeknek és szabályzatoknak megfelelő riportok létrehozása, ellenőrzése, benyújtása és tárolása.
 • a tranzakciók monitorozása és az Ügyfelek általános tevékenységétől való jelentősebb eltérések elemzése;
 • egy rekordmenedzsment rendszer bevezetése, amely a dokumentumok, fájlok, űrlapok és logok tárolására és előkeresésére szolgál;
 • a kockázatértékelések rendszeres frissítése.

Az AML-nek joga van együttműködni a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más jogellenes tevékenységek megelőzését szolgáló bűnüldöző szervekkel.

Tranzakciók monitorozása

A felhasználói tranzakciók nyomon követése és a kinyert adatok elemzése szintén a kockázatértékelés és a gyanús tranzakciók felderítésének eszköze. Ha pénzmosási tevékenység gyanúja áll fenn, a CREX24 monitorozza az összes tranzakciót, és fenntartja a jogot, hogy:
 • a gyanús tranzakciókat jelentse a megfelelő bűnüldöző szerveknek;
 • megkeresse az Ügyfeleket további információk és dokumentumok benyújtása céljából;
 • felfüggessze vagy zárolja az ügyfél számláját.

A fenti lista nem teljes. Az AML Szabályzat betartásáért felelős munkatárs folyamatosan monitorozza az Ügyfelek tranzakcióit, hogy megállapítsa, vannak-e gyanús tevékenységre utaló jelek, melyek jelentési kötelezettséggel bírnak.

Kockázatfelmérés

A nemzetközi követelményeknek megfelelően a CREX24 kockázatalapú megközelítést alkalmaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. Így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló intézkedések arányosak az azonosított kockázatokkal. Ez lehetővé teszi az erőforrások hatékony elosztását: azokat a prioritásoknak megfelelően használják, a legnagyobb figyelmet a legnagyobb kockázatokra fordítják.

Cookie-kat használunk weboldalunk használhatóságának javítására, forgalomelemzésre, valamint biztonsági és marketingcélokból. További információk a cookie-k használatáról.