API-version tuki päättyy 5.12.2019. Päiviä kaupankäyntibottisi koodi käyttääksesi Trade API 2.0 - uutta API-versiota, joka on turvallisempi ja helppokäyttöisempi ja sisältää edistyneitä toiminnallisuuksia.

Julkiset API-menetelmät

On olemassa 6 julkista menetelmää, jotka hyväksyvät HTTP GET -pyyntöjä ja näyttävät vastauksen JSON-muodossa:

ReturnTicker

Menetelmä hakee tikkerin kaikille/määritetyille markkinoille; esimerkkejä pyynnöistä ja vasteista:

Esimerkki 1. Vaste kaikille tikkereille.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

Vaste:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

Esimerkki 2. BTC_LTC- ja BTC_DOGE-tikkereiden haku.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

Vaste:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

Menetelmä hakee 24 tunnin kaupankäyntimäärän kaikilla/määritellyillä markkinoilla:

Esimerkki. BTC_DOGE-määrän haku.

Pyyntö:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

Vaste:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

Menetelmä hakee toimeksiantojen määrän määritellyllä markkinalla

Esimerkki. Hakee BTC_DOGE-toimeksiantojen määrän.

Pyyntö:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

Vaste:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

Menetelmä hakee edelliset 1000 (tai vähemmän, mikäli Count-parametri on määrätty) transaktiota tai transaktiot StartTS- ja EndTS-parametreilla UNIX-muodossa määritellyllä aikavälillä.

Esimerkki. Hakee BTC_DOGE-transaktiohistorian.

Pyyntö:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

Vaste:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

Menetelmä hakee määritellyn markkinan kynttiläkuvaajadatan. Kynttilän aika minuuteissa voidaan määrittää CandleTimeInMinutes-parametrilla, ja intervallin alku ja loppu StartTS- ja EndTS-parametreilla UNIX-aikamuodossa.

Esimerkki. Tämä menetelmä palauttaa päivittäin BTC-DOGE-kaavion ajanjaksolta 1-31.1.2019.

Pyyntö:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

Vaste:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

Menetelmä hakee kaikkien/määriteltyjen valuuttojen tiedot.

Esimerkki. Tietoa DOGE-valuutasta

Pyyntö:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

Vaste:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

Kaupankäynti-API-tavat

Kaupankäynti-API:n URL: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ <MethodName>

Sitä tarvitaan kaupankäynti-API:n käytössä tarvittavan API-avaimen luomiseen(https://crex24.com/settings/tokens).

Huomaa, että oletusraja on 6 pyyntöä sekunnissa. Mikäli tämä ei ole riittävästi, ota yhteyttä Asiakastukitiimiin keskustellaksesi rajan nostamisesta.

Kaikki kaupankäynti-API:n pyynnöt lähetetään HTTP-osoitteeseen POST-menetelmällä ja niiden on sisällettävä seuraavat otsikot:
 • UserKey — API key.
 • Sign - HMACSHA512:n kautta salaisella avaimella luotu POST-pyynnön lähettäjän allekirjoitus.

Kaikkien pyyntöjen on sisällettävä POST-parametri Nonce. Nonce on etumerkitön int64, jonka on aina oltava suurempi kuin edellinen arvo. Voit käyttää tähän tarkoitukseen aikaleimaparametria.

Vastaus lähetetään JSON-muodossa. Mikäli tapahtuu virhe, vastaus on seuraavassa muodossa:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

Esimerkkejä kaupankäynti-API:lle lähetetyistä pyynnöistä eri ohjelmointikielillä:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

Hae käytettävissä olevat saldot.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

Pyyntö osoitettu:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # Valuuttalista. Mikäli ei käytettävissä, haetaan kaikki valuutat.
  "NeedNull" : "true"     # Sisällytä nollasaldot listaan.
}

Vastaus:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

Hae avoimet toimeksiannot.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

Pyyntö osoitettu:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Kaupankäyntiparilista. Mikäli ei löydy, hae kaikki kaupankäyntiparit.
}

Vastaus:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

Hae kaupankäyntihistoria.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

Pyyntö osoitettu:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Kaupankäyntiparilista. Mikäli ei löydy, hae kaikki kaupankäyntiparit.
}

Vastaus:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

Hae kaikki transaktiot toimeksiannoittain.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

Pyyntö osoitettu:

{
 "OrderId": 51893150
}

Vastaus:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

Aseta ostotoimeksianto.

Esimerkki. Aseta toimeksianto: osta 10 LTC BTC:lla hintaan 0,01194538:

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

Pyyntö osoitettu:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Vastaus:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

Aseta myyntitoimeksianto.

Esimerkki. Aseta toimeksianto: myy 10 LTC BTC:lla hintaan 0,01194538:

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

Pyyntö osoitettu:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Vastaus:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

Peru toimeksianto.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

Pyyntö osoitettu:

{
 "OrderId": 51893294
}

Vastaus:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

Peru useita toimeksiantoja ID-listan tai kaupankäyntiparin mukaan.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

Esimerkki 1. Peru toimeksiannot ID-listan mukaan.

Pyyntö osoitettu:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

Esimerkki 2. Peru kaikki toimeksiannot kaupankäyntipareittain:

Pyyntö osoitettu:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

Vastaus:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

Hae tiedot ja kaikki transaktiot toimeksiannoittain.

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

Pyyntö osoitettu:

{
 "OrderId": 51893312
}

Vastaus:

{
 "CurrentOrder": {        # Toimeksiannon tämänhetkinen tila.
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # Toimeksiannon alkuperäinen tila.
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # Lista kaupankäynnin transaktioista toimeksiannoittain.
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

Hae talletus- ja nostohistoria. Transaktiot näytetään sivu sivulta viimeisimmästä transaktiosta alkaen. Katsoaksesi seuraavaa sivua täytä Fromld-kenttä edellisen hakutuloksen pienimmällä tietue-ID:llä.

Esimerkki. Hae edelliset 100 tietuetta:

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

Pyyntö osoitettu:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # Valuuttalista. Mikäli ei käytettävissä, haetaan kaikki valuutat.
 "FromId": 0,          # 0 tai edellisen vasteen pienin tietue-ID
 "Take": 100          # Palautettavien tietueiden määrä. Suurin mahdollinen määrä on 1 000.
}

Vastaus:

{
 "CountRemain": 1000,             # Jäljellä olevien tietueiden määrä. Mikäli 0, tämä on viimeinen sivu.
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # Maksuosoite
   "AgentName": null,            # Maksujärjestelmän nimi:
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # Tietueen ID
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # Maksun tila. Katso alla.
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # Tietueen luontiaika UTC-muodossa.
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # Transaktion ID
   "Type": 2                 # Tietuetyyppi. Katso alla.
  },
  ...
 ],
}

"Tila"-kentän mahdolliset arvot:
 1. - Käyttäjän vahvistama
 2. - Transaktio luotu
 3. - Ensimmäinen vahvistus
 4. - Käsitelty onnistuneesti
 5. - Transaktio hylätty
 6. - Käsitellään
 7. - Käyttäjän peruma
 8. - Odottaa lähettämistä
"Tyyppi"-kentän mahdolliset arvot
 1. - Kryptovaluuttatalletus
 2. - Kryptovaluuttanosto
 3. - Fiat-valuuttatalletus
 4. - Fiat-valuuttanosto

Withdraw

Luo nostopyyntö

Esimerkki.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

Pyyntö osoitettu:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # Transaktioviesti (lähetetään, jos valuutta tukee sitä).
}

Vastaus:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # Uusi saldo.
 "OutId": 613                   # Nostopyynnön ID. Mikäli erisuuri kuin 0, on pyyntö luotu onnistuneesti.
}

ReturnDepositAddress

Hae osoite valuuttatalletuksen tekemiseksi. Mikäli talletuksen tekemiseksi on näytettävä viesti, näkyy viesti vastauksessa.

Pyyntö: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

Esimerkki 1. Hae osoite tallettaaksesi BTC:

Pyyntö osoitettu:

{
 "Currency": "BTC"
}

Vastaus:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

Esimerkki 2. Hae osoite tallettaaksesi XMR:

Pyyntö osoitettu:

{
 "Currency": "XMR"
}

Vastaus:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # Talletuksen aikana näkyvä viesti.
}
Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja analysoidaksemme liikennettä samoin kuin tietoturva- ja markkinointitarkoituksiin. Lue lisää evästeiden käytöstä.