API-lisenssisopimus

Asiakassopimus (myöhemmin "Sopimus") määrittelee CREX24-sivuston käyttöehdot (myöhemmin "Käyttöehdot"), ja se löytyy osoitteesta https://crex24.com (myöhemmin "Sivusto"). Ennen sivuston käyttämistä on luonnollisen henkilön (myöhemmin "Asiakas") luettava ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja ja niiden sitovuutta, on hänen lopetettava Sivuston käyttö viipymättä.

Tämä API-lisenssisopimus (myöhemmin "Sopimus") määrittelee Asiakkaan (myöhemmin "Lisenssinhaltija") käyttöoikeuden CREX24:n tarjoamiin ja lisensoimiin API-rajanpintoihin, tietoihin ja asiakirjoihin. Käyttäessään CREX24:n API-rajapintoja asiakas on velvollinen noudattamaan Sopimuksen ehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy Sopimuksen ehtoja, hän ei voi käyttää API-rajapintoja.

Tekijänoikeudet ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset kuten myös muut teollis- ja tekijänoikeuslait suojaavat API-rajapintoja.

1. Yleiset ehdot

1.1 "Application programming interface" tai "API" koostuu kirjastoista, työkaluista, lähdekoodimalleista, julkaistuista spesifikaatioista ja asiakirjoista, ja on CREX24:n kehittämä. Harkintansa mukaisesti CREX24 voi tarjota Lisenssinhaltijoille päivityksiä tai API-lisäyksiä.

1.2 Dokumentaatio sisältää (mutta ei rajoitu) ohjelmoijan käsikirjan ja muuta API:n käytössä tarvittavaa tietoa ja materiaaleja.

2. Lisensointi

Tämän Sopimuksen ehtojen myötä CREX24 antaa Lisenssinhaltijalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (ilman oikeutta alilisensointiin) käyttää API-rajapintoja vain Lisenssinhaltijan henkilökohtaiseen käyttöön (CREX24-tuotteiden kanssa toimivien sovellusten kehittämiseksi).
Lisenssinhaltija ei saa jakaa, lisensoida tai muuten siirtää API-rajapintoja kolmansille osapuolille.

3. Muut oikeudet ja rajoitukset

3.1 Lisenssinhaltija voi kopioida API-rajapintoja vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3.2 Takaisinmallinnus. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta API:n lähdekoodiin poislukien tässä Sopimuksessa nimenomaisesti annetut oikeudet. Lisenssinhaltija ei saa käsitellä, hajottaa, muokata tai purkaa API-rajapintoja tai muutoin saattaa niitä yleisesti hyväksyttyyn toimitusmuotoon, kokonaan tai osittain, poislukien tässä Sopimuksessa tai laissa nimenomaisesti mainitut oikeudet.

3.3 API:n tehokas käyttö saattaa edellyttää lisäkehitystyökaluja, kuten kääntäjiä tai muita ohjelmistoja ("Kolmansien osapuolien ohjelmistot"). Lisenssinhaltija vastaa täysin tällaisten ohjelmistojen ja tarvittavien lisenssien hankinnoista. CREX24 ei vastaa eikä anna takuita kolmansien osapuolten ohjelmistojen käytöstä.

3.4 Lisenssinhaltijalla ei ole tämän Sopimuksen mukaisesti oikeutta lisensoida edelleen oikeuksiaan poislukien tässä Sopimuksessa erityisesti mainitut tapaukset. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää CREX24:n tavaramerkkiä tai kauppanimiä. CREX24 pidättää kaikki oikeudet, joita ei erityisesti ole tässä mainittu.

3.5 Lisenssinhaltija ei voi saada patenttioikeuksia API-rajapintoihin tai sovelluksiin, jotka on kehitetty käyttäen CREX24 API:a tai muiden CREX24 API -lisenssinhaltijoiden API-rajapintoja uusien tuotteiden tai teknologioiden luomista, käyttöä tai myyntiä varten.

4. Oikeudet

CREX24 pidättää kaikki oikeudet, mukaanlukien oikeudet patentteihin, tekijänoikeudet, liiketoimintasalaisuudet, tavaramerkit ja muut teollis- ja tekijänoikeudet API-rajapintoihin ja niihin tehtäviin muutoksiin. CREX24:llä on yksinomainen oikeus rekisteröidä patentteja ja tekijänoikeuksia. Lisenssinhaltija tunnustaa, että tämän Sopimuksen mukaisesti lisenssinhaltijalla ei ole oikeuksia API-rajapintohin, vaan ainoastaan niiden rajattuun käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5. Tuki

CREX24:n Asiakastuki ei tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti tarjoa API-rajapintoihin liittyvää teknistä tukea eikä tee päivityksiä, virhekorjauksia tai API-muutoksia.

6. Luottamuksellisuus

6.1 API:t sisältävät CREX24:lle kuuluvaa arvokasta tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintasalaisuuksista. Nämä ovat CREX24:n omaisuutta. Lisenssinhaltijoiden edellytetään välttävän tämän tiedon luovuttamista ja API-rajapintojen luvatonta käyttöä.

6.2 Lisenssinhaltija ei saa luovuttaa, mainostaa tai julkaista tämän Sopimuksen ehtoja ilman CREX24:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät lehdistötiedotteet tai julkaisut edellyttävät CREX24:n tarkastusta ja kirjallista hyväksyntää ennen julkaisua.

7. Ei takuuta

API:t ja dokumentaatio toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. CREX24 ei takaa, että API:t ja dokumentaatio soveltuvat lisenssinhaltijan käytettäväksi tai että niissä ei ole vikoja tai virheitä. CREX24 ei myöskään takaa jatkuvaa keskeytymätöntä pääsyä API-rajapintoihin ja dokumentaatioon eikä anna takeita niiden käytöstä aiheutuvista lopputuloksista.

8. Vastuun rajoitus

Lisenssinhaltija vastaa API:n lataamisesta tai sen käytöstä johtuvasta tietojärjestelmänsä vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. CREX24 ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, menetetty voitto, työn keskeytyminen tai päättyminen, tietokoneen toimintahäiriö, tietojen katoaminen tai muut vahingot, mukaan lukien taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat API:n käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää API:a tai tukipalveluista tai niiden puuttumisesta), vaikka CREX24:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

9. Korvaukset

Lisenssinhaltija ei pidä CREX24:ää, sen asiakkaita, toimittajia tai muita kumppaneita tai työntekijöitä vastuullisina tappioista, vahingoista tai vaatimuksista tai API-rajapintojen käytöstä aiheutuvista kohtuullisista lakiasioihin liittyvistä kuluista.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1 Mikäli lisenssinhaltija ei noudata tämän Sopimuksen ehtoja, vastaa hän rikkomuksesta CREX24:lle aiheutuneista tappioista tai vahingoista.

10.2 Tämän Sopimuksen päättyessä Lisenssinhaltija lopettaa API-rajapintojen käytön välittömästi ja tuhoaa kaikki API-rajapintojen kopiot ja niihin liittyvän dokumentaation tai palauttaa ne CREX24:lle.

10.3 CREX24:llä on oikeus varmistaa, että Lisenssinhaltija noudattaa Sopimuksen ehtoja. Lisenssinhaltijan on CREX24:n pyynnöstä edistettävä tätä.

11. Erilaiset

11.1 Sopimuksen ehtojen rikkominen tai noudattamatta jättäminen johtaa Sopimuksen päättämiseen.

11.2 Mikäli Sopimuksen ehtoja rikotaan, on CREX24:llä harkintansa mukaan oikeus keskeyttää (tai päättää pysyvästi) Lisenssinhaltijan pääsy Palveluun.

Asentamalla, kopioimalla tai muutoin käyttämällä CREX24:n API-rajapintoja Lisenssinhaltija ilmoittaa, että on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt yllä mainitut ehdot.