API-lisenssisopimus

Asiakassopimus (myöhemmin "Sopimus") määrittelee osoitteessa https://crex24.com olevan CREX24-sivuston (myöhemmin "Sivusto") käyttämiseen liittyvät ehdot. Ennen Sivuston käyttämistä on luonnollisen henkilön (myöhemmin "Asiakas") luettava ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja ja niiden sitovuutta, on hänen lopetettava Sivuston käyttö viipymättä.

Tämä API-lisenssisopimus (myöhemmin "Sopimus") määrittelee Asiakkaan (myöhemmin "Lisenssinhaltija") käyttöoikeuden CREX24:n tarjoamiin ja lisensoimiin API-rajanpintoihin, tietoihin ja asiakirjoihin. Käyttäessään CREX24:n API-rajapintoja Asiakas on velvollinen noudattamaan Sopimuksen ehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy Sopimuksen ehtoja, hän ei voi käyttää API-rajapintoja.

API-rajapintoja suojaavat tekijänoikeudet ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut teollis- ja tekijänoikeuslait.

1. Yleiset ehdot

1.1 "Application programming interface" (ohjelmointirajapinta) eli "API" koostuu kirjastoista, työkaluista, lähdekoodimalleista, julkaistuista spesifikaatioista ja asiakirjoista, jotka ovat CREX24:n kehittämiä. Harkintansa mukaisesti CREX24 voi tarjota Lisenssinhaltijoille päivityksiä tai API-lisäyksiä.

1.2 Dokumentaatio sisältää (muun muassa) ohjelmoijan käsikirjan, materiaaleja ja muuta API:n käytössä tarvittavaa tietoa.

2. Lisensointi

Tämän Sopimuksen ehtojen myötä CREX24 antaa Lisenssinhaltijalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (ilman oikeutta alilisensointiin) API-rajapintojen käyttämiseen vain Lisenssinhaltijan henkilökohtaiseen käyttöön (CREX24-tuotteiden kanssa toimivien sovellusten kehittämiseksi).
Lisenssinhaltija ei saa jakaa, lisensoida tai muuten siirtää API-rajapintoja kolmansille osapuolille.

3. Muut oikeudet ja rajoitukset

3.1 Lisenssinhaltija voi kopioida API-rajapintoja vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3.2 Takaisinmallinnus. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta API:n lähdekoodiin lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti annettuja oikeuksia. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta käsitellä, hajottaa, muokata tai purkaa API-rajapintoja tai muutoin saattaa niitä yleisesti hyväksyttyyn toimitusmuotoon, kokonaan tai osittain, muuten kuin tässä Sopimuksessa tai sovellettavassa lainsäädännössä on nimenomaisesti sallittu.

3.3 API:n tehokas käyttö saattaa edellyttää lisäkehitystyökaluja, kuten kääntäjiä tai muita ohjelmistoja ("Kolmannen osapuolen ohjelmistot"). Lisenssinhaltija vastaa täysin tällaisten ohjelmistojen ja tarvittavien lisenssien hankinnasta. CREX24 ei ole vastuussa eikä anna takuita kolmansien osapuolten ohjelmistojen käytöstä.

3.4 Lisenssinhaltijalla ei tämän Sopimuksen mukaisesti ole oikeutta lisensoida edelleen oikeuksiaan lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa erityisesti mainittuja tapauksia. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää CREX24:n tavaramerkkejä tai kauppanimiä. CREX24 pidättää kaikki oikeudet, joita ei erityisesti ole tässä myönnetty.

3.5 Lisenssinhaltija ei voi saada patenttioikeuksia API-rajapintoihin tai sellaisiin sovelluksiin, jotka on kehitetty käyttämällä CREX24 API:a tai muiden CREX24 API -lisenssinhaltijoiden API-rajapintoja, uusien tuotteiden tai teknologioiden luomista, käyttöä tai myyntiä varten.

4. Oikeudet

CREX24 pidättää kaikki omistusoikeudet, joihin sisältyvät oikeudet patentteihin, tekijänoikeudet, liiketoimintasalaisuudet, tavaramerkit sekä muut teollis- ja tekijänoikeudet API-rajapintoihin ja niihin tehtäviin muutoksiin. CREX24:llä on yksinomainen oikeus rekisteröidä patentteja ja tekijänoikeuksia. Lisenssinhaltija tunnustaa, että tämän Sopimuksen mukaisesti lisenssinhaltijalla ei ole oikeuksia API-rajapintohin, vaan ainoastaan niiden rajattuun käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5. Tuki

CREX24:n Asiakastuki ei tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti tarjoa API-rajapintoihin liittyvää teknistä tukea eikä toimita päivityksiä, virhekorjauksia tai API-muutoksia.

6. Luottamuksellisuus

6.1 API:t sisältävät CREX24:lle kuuluvaa arvokasta tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintasalaisuuksista. Nämä ovat CREX24:n omaisuutta. Lisenssinhaltijoiden edellytetään välttävän tämän tiedon luovuttamista ja API-rajapintojen luvatonta käyttöä.

6.2 Lisenssinhaltija ei saa luovuttaa, mainostaa tai julkaista tämän Sopimuksen ehtoja ilman CREX24:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät lehdistötiedotteet tai julkaisut edellyttävät CREX24:n tarkastusta ja kirjallista hyväksyntää ennen julkaisua.

7. Ei takuuta

API:t ja dokumentaatio toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. CREX24 ei takaa, että API:t ja dokumentaatio soveltuvat lisenssinhaltijan käytettäväksi tai että niissä ei ole vikoja tai virheitä. CREX24 ei myöskään takaa jatkuvaa keskeytymätöntä pääsyä API-rajapintoihin ja dokumentaatioon eikä anna takeita niiden käytöstä aiheutuvista lopputuloksista.

8. Vastuun rajoitus

Lisenssinhaltija on täydessä vastuussa sellaisesta tietokonejärjestelmänsä vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta, joka aiheutuu API:n lataamisesta tai sen käytöstä. CREX24 ei ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, muun muassa, menetetyt voitot, työn keskeytyminen tai päättyminen, tietokoneen toimintahäiriö, tietojen katoaminen tai muut vahingot, mukaan lukien taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat API:n käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää API:a taikka tukipalveluista tai niiden puuttumisesta), vaikka CREX24:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

9. Korvaukset

Lisenssinhaltija ei pidä CREX24:ää, sen asiakkaita, toimittajia tai muita kumppaneita tai työntekijöitä vastuullisina tappioista, vahingoista tai vaatimuksista eikä API-rajapintojen käytöstä aiheutuvista kohtuullisista lakiasioihin liittyvistä kuluista.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1 Mikäli lisenssinhaltija ei noudata tämän Sopimuksen ehtoja, vastaa hän CREX24:lle niistä vahingoista tai tappioista, joita rikkomuksesta aiheutuu.

10.2 Tämän Sopimuksen päättyessä Lisenssinhaltija lopettaa välittömästi API-rajapintojen käytön sekä tuhoaa kaikki API-rajapintojen kopiot ja niihin liittyvän dokumentaation tai palauttaa ne CREX24:lle.

10.3 CREX24:llä on oikeus varmistaa, että Lisenssinhaltija noudattaa Sopimuksen ehtoja. Lisenssinhaltijan on CREX24:n pyynnöstä mahdollistettava tämä.

11. Muut

11.1 Sopimuksen ehtojen rikkominen tai noudattamatta jättäminen johtaa Sopimuksen päättämiseen.

11.2 Mikäli Sopimuksen ehtoja rikotaan, on CREX24:llä harkintansa mukaan oikeus keskeyttää (tai päättää pysyvästi) Lisenssinhaltijan pääsy Palveluun.

Asentamalla, kopioimalla tai muutoin käyttämällä CREX24:n API-rajapintoja Lisenssinhaltija ilmoittaa, että on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt yllä mainitut ehdot.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja analysoidaksemme liikennettä samoin kuin tietoturva- ja markkinointitarkoituksiin. Lue lisää evästeiden käytöstä.