AML-käytäntö

Käytäntö rahanpesun estämiseksi (AML-käytäntö)

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesti saatujen rahojen alkuperän häivyttämistä vaihtamalla ne käteiseksi tai sijoituksiin, jotka ovat näennäisesti laillisia.

Yleiset ehdot

Tässä Rahanpesun estämiskäytännössä (myöhemmin "AML-käytäntö") linjataan toimintatavat ja mekanismit, joita CREX24 käyttää rahanpesun estämiseksi. CREX24 noudattaa seuraavia käytäntöjä:
 • Emme tee liiketoimintaa rikollisten ja/tai terroristien kanssa.
 • Emme toteuta toimeksiantoja, jotka ovat saaneet alkunsa laittomasta ja/tai terrorismitoiminnasta.
 • Emme välitä toimeksiantoja, jotka liittyvät rikolliseen ja/tai terroristiseen toimintaan.

Varmistustoimenpiteet

CREX24 laatii omat käytäntönsä, joiden perusteeella se määrittelee rahanpesunvastaisiinn standardeihin ja Tunne asiakkaasi (Know Your Customer, KYC) -periaatteisiin liittyvän toiminnan toteutumisen.

CREX24:n asiakkaiden henkilöllisyys varmistetaan (henkilöllisyys on todistettava virallisella henkilöllisyystodistuksella: passila tai henkilökortilla). CREX24 pidättää oikeuden kerätä Asiakkaidensa henkilötietoja rahanpesun vastaisen toiminnan varmistamiseksi. Tietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti CREX24:n Tietosuojakäytännön mukaisesti.

CREX24 voi myös pyytää Asiakasta toimittamaan toisen asiakirjan, jolla henkilöllisyys vahvistetaan: edelliseltä 3 kuukaudelta olevan tiliotteen tai sähkölaskun, jossa näkyy Asiakkaan koko nimi ja nykyinen osoite.

CREX24 vahvistaa asiakirjojen ja Asiakkaan toimittamien tietojen aitouden ja pidättää oikeuden pyytää lisätietoja Asiakkailta, joiden on tunnistettu olevan vaarallisia tai epäilyttäviä.

Mikäli Asiakkaan henkilötietoja on muutettu tai Asiakkaan toimintan vaikuttaa epäilyttävältä, voi CREX24 pyytää Asiakasta toimittamaan päivitetyt asiakirjat, vaikka hänen henkilöllisyytensä olisikin jo aiemmin todennettu.

Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö

Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö on CREX24:n työntekijä, joka vastaa esimerkiksi seuraavien AML-käytäntöjen noudattamisesta:
 • asiakkaiden henkilötietojen kerääminen
 • käytäntöjen luominen ja ylläpitäminen voimassa olevien lakien ja asetusten edellyttämien raporttien luomista, tarkastelemista, lähettämistä ja säilyttämistä varten
 • transaktioiden seuranta ja Asiakkaiden normaalista toiminnasta merkittävästi poikkeavien toimintojen analysointi
 • hallintajärjestelmän luominen asiakirjojen, tiedostojen, lomakkeiden ja lokien säilyttämiseksi ja noutamiseksi
 • riskiarviointien säännöllinen päivittäminen.

Rahanpesun torjunnasta vastaavalla henkilöllä on oikeus toimia yhteistyössä sellaisten lakia valvovien viranomaisten kanssa, jotka estävät rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai muita lainvastaisia toimintoja.

Transaktioiden seuranta

Asiakkaan transaktioiden seuranta ja tietojen analysointi on myös tapa suorittaa riskiarviointia ja tunnistaa epäilyttäviä transaktioita. Mikäli on syytä epäillä rahanpesua, CREX24 seuraa kaikkia transaktioita ja pidättää oikeuden
 • raportoida epäilyttävistä transaktioista asianmukaiselle lainvalvontaviranomaiselle
 • rahan
 • sulkea Asiakkaan tilin määräajaksi tai pysyvästi.

Yllä oleva lista ei ole tyhjentävä. Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö seuraa Asiakkaiden transaktioita päivittäin selvittääkseen, tuleeko niistä raportoida eteenpäin ja käsitelläänkö niitä epäilyttävinä.

Riskiarviointi

Kansainvälisten vaatimusten mukaisesti CREX24 noudattaa riskeihin perustuvaa lähestymistapaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät toimenpiteet suhteutetaan tunnistettuihin riskeihin, mikä mahdollistaa resurssien tehokkaan allokoinnin. Resursseja käytetään riskien prioriteetin mukaisesti - suurimpiin riskeihin kiinnitetään eniten huomiota.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja analysoidaksemme liikennettä samoin kuin tietoturva- ja markkinointitarkoituksiin. Lue lisää evästeiden käytöstä.