AML-käytäntö

Käytäntö rahanpesun estämiseksi (AML-käytäntö)

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesti saatujen rahojen alkuperän häivyttämistä vaihtamalla ne käteiseksi tai sijoituksiin, jotka ovat näennäisesti laillisia.

Yleiset ehdot

Tässä Käytännössä rahanpesun estämiseksi (myöhemmin "AML-käytäntö") linjataan CREX24:n käyttämät toimintatavat ja mekanismit rahanpesun estämiseksi. CREX24 noudattaa seuraavia käytäntöjä:
 • emme tee liiketoimintaa rikollisten ja/tai terroristien kanssa;
 • emme toteuta toimeksiantoja, jotka seuraavat laittomasta ja/tai terrorismitoiminnasta;
 • emme välitä toimeksiantoja, jotka liittyvät rikolliseen ja/tai terroristiseen toimintaan;

Varmistustoimenpiteet

CREX24 ottaa käyttöön omat käytäntönsä määritelläkseen rahanpesunvastaisten standardien ja Know Your Customer (KYC) -periaatteiden mukaisen toiminnan toteutumisen.

CREX24:n asiakkaiden henkilöllisyys varmistetaan (heidän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella: passi tai henkilökortti). CREX24 pidättää oikeuden kerätä Asiakkaidensa henkilötietoja rahanpesun vastaisen toiminnan varmistamiseksi. Tietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti CREX24:n Tietosuojakäytännön mukaisesti.

CREX24 voi myös pyytää Asiakasta toimittamaan toisen henkilöllisyyden vahvistavan asiakirjan: edelliseltä 3 kuukaudelta oleva tiliote tai sähkölasku, jossa näkyy Asiakkaan koko nimi ja nykyinen osoite.

CREX24 vahvistaa asiakirjojen ja Asiakkaan toimittamien tietojen aitouden ja pidättää oikeuden pyytää lisätietoja Asiakkailta, jotka on tunnistettu vaarallisiksi tai epäilyttäviksi.

Mikäli Asiakkaan henkilötietoja on muutettu tai heidän toimintansa vaikuttaa epäilyttävältä, voi CREX24 pyytää Asiakkaita toimittamaan päivitetyt asiakirjat, vaikka heidän henkilöllisyytensä olisikin jo aiemmin todennettu.

Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö

Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö on CREX24:n työntekijä, joka vastaa AML-käytäntöjen noudattamisesta, esimerkiksi:
 • Asiakkaiden henkilötietojen kerääminen;
 • käytäntöjen luominen ja ylläpitäminen voimassa olevien lakien ja asetusten edellyttämien raporttien luomiseksi, tarkastelemiseksi, lähettämiseksi ja säilyttämiseksi;
 • transaktioiden seuranta ja Asiakkaiden normaalista toiminnasta merkittävästi poikkeavien toimintojen analysointi;
 • hallintajärjestelmän luominen asiakirjojen, tiedostojen, lomakkeiden ja lokien säilyttämiseksi ja noutamiseksi;
 • riskiarviointien säännöllinen päivittäminen

Rahanpesun torjunnasta vastaavalla henkilöllä on oikeus toimia yhteistyössä lakia valvovien rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai muita lainvastaisia toimintoja estävien viranomaisten kanssa.

Transaktioiden seuranta

Asiakkaan transaktioiden seuranta ja tietojen analysointi on riskiarvioinnin ja epäilyttävien transaktioiden tunnistamisen väline. Mikäli on syytä epäillä rahanpesua, CREX24 seuraa kaikkia transaktioita ja pidättää oikeuden:
 • raportoida epäilyttävistä transaktioista asianmukaiselle lainvalvontaviranomaiselle;
 • pyytää Asiakkaalta lisätietoja ja asiakirjoja;
 • sulkea Asiakkaan tilin määräajaksi tai pysyvästi.

Yllä oleva lista ei ole tyhjentävä. Rahanpesun torjunnasta vastaava henkilö seuraa Asiakkaan transaktioita päivittäin määritelläkseen, raportoidaanko niistä eteenpäin ja käsitelläänkö niitä epäilyttävinä.

Riskiarviointi

Kansainvälisten vaatimusten mukaisesti CREX24 noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan toimenpiteet ovat tunnistettujen riskien mukaisia ja mahdollistavat resurssien tehokkaan allokoinnin. Resursseja käytetään riskien prioriteetin mukaisesti: eniten huomiota kiinnitetään suurimpiin riskeihin.