رای دهید تا سکه ها اضافه شوند

به حساب شما 0 رای

سکه ای را انتخاب کنید که در مرحله بعدی باید اضافه شود.

زمان باقی مانده رای گیری: 06:12:13:26

BTCZ
1686
60.2%
رای ها
CHND
930
33.2%
رای ها
MODIC
23
0.8%
رای ها
SFD
161
5.8%
رای ها

697 مردم رای خود را دادند

نتایج رای قبلی

تاریخارز برندهدرصد
۱۴.۰۴.۲۰۲۱Dejave57.93%
۱۷.۰۳.۲۰۲۱Sapphire65.82%
۳۱.۰۱.۲۰۲۱Ritocoin60.87%
۰۵.۰۱.۲۰۲۱BigdataCash43.93%
۰۷.۱۲.۲۰۲۰Simple Software Solutions49.06%
۱۶.۱۱.۲۰۲۰CAT Token53.88%
۱۴.۱۰.۲۰۲۰MDtoken49.9%
۰۹.۰۹.۲۰۲۰NCP Project59.98%
۲۶.۰۸.۲۰۲۰Pyrk68.37%
۱۴.۰۸.۲۰۲۰Litecoin SV72.54%
۱۴.۰۷.۲۰۲۰Arepacoin46.54%
۰۱.۰۷.۲۰۲۰Know Your Developer81.03%
۱۹.۰۶.۲۰۲۰Credit51.72%
۰۹.۰۶.۲۰۲۰Ifx2489.16%
۲۹.۰۵.۲۰۲۰Sparkpoint75.96%
۲۰.۰۵.۲۰۲۰Netkoin68.91%

اضافه کردن یک سکه در دور بعدی رای گیری:سفارش