رای دهید تا سکه ها اضافه شوند

به حساب شما 0 رای

Select the coin that should be added next.

زمان باقی مانده رای گیری: 03:13:03:40

FLT
71
4.3%
رای ها
GTX
97
5.8%
رای ها
NEXO
206
12.4%
رای ها
SRK
1293
77.6%
رای ها

656 مردم رای خود را دادند

نتایج رای قبلی

تاریخارز برندهدرصد
20.05.2020Netkoin68.91%

Add a coin to be included in the next round of voting:Offer