فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT17 ساعت
CRP11 روز
BAZZ12 ساعت
HNDC51 ساعت
QWC303 ساعت
CREX0.0000112 ساعت
BBS1003 ساعت
ZEUS1505 ساعت
SHND300010 ساعت
ITL204 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
20.06.2019 13:46:13AmuckCart52BTT1
20.06.2019 13:46:13BoilingCrow85ITL20
20.06.2019 13:46:13RoyalTail78BAZZ1
20.06.2019 13:46:13UnarmedDogs12QWC30
20.06.2019 13:46:12gard67SICA5
20.06.2019 13:46:12HocRay10QWC30
20.06.2019 13:46:11PunyApproval87QWC30
20.06.2019 13:46:11TorpidName95QWC30
20.06.2019 13:46:11AnuarKuBTT1
20.06.2019 13:46:11LouDeRQWC30

ایجاد فاست