فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
JOOS51 روز
VRS11 ساعت
BAZZ12 ساعت
DAPS13 ساعت
JUMP0.11 روز
BTT11 روز
SPRTZ12 ساعت
FWY41 ساعت
GCN101 ساعت
ITL105 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
18.04.2019 11:12:23PuffySock62SPRTZ1
18.04.2019 11:12:21BriefMotion98ITL10
18.04.2019 11:12:20EnchantedSpark45VRS1
18.04.2019 11:12:20ANGAMANKBAZZ1
18.04.2019 11:12:20MellowCactus15EJOB2
18.04.2019 11:12:20AbsorbingBall34MIC3200
18.04.2019 11:12:19YieldingThread18GCN10
18.04.2019 11:12:16RobustTrucks40GCN10
18.04.2019 11:12:14olenaMIC3200
18.04.2019 11:12:14CumbersomeFlower91ITL10