فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
FREE30004 ساعت
BTT19 ساعت
CRP11 روز
STPX16 ساعت
VDL0.11 روز
POP15 ساعت
CGEN15 ساعت
BTCZ110 ساعت
CREX0.000016 ساعت
INNBCL50006 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
17.11.2019 13:42:10MomentousAlley50SDGO2
17.11.2019 13:42:10DisastrousNorth80CREX0.00001
17.11.2019 13:42:10DelightfulCaption75FREE0.1
17.11.2019 13:42:09AboardRice33BTT1
17.11.2019 13:42:09MeaslyWeather49USD0.00000001
17.11.2019 13:42:08SickSnails41SDGO2
17.11.2019 13:42:08ElderlyCloud57BTT1
17.11.2019 13:42:08PumpedKettle32INNBCL5000
17.11.2019 13:42:08RampantSleet61FREE3000
17.11.2019 13:42:07ResonantAfternoon54FREE0.1

ایجاد فاست