فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT110 ساعت
PUT53 ساعت
MICRO10012 ساعت
DATP107 ساعت
FREE5008 ساعت
BTCZ112 ساعت
CREX0.000016 ساعت
SHND102 روز
BKC15 ساعت
KYF17 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
27.09.2020 10:27:58DapperRun16CYMT5
27.09.2020 10:27:56ProfuseMan35BKC1
27.09.2020 10:27:56RaggedPassenger11BKC1
27.09.2020 10:27:53DynamicRice28KYF1
27.09.2020 10:27:53FragileSink73MICRO100
27.09.2020 10:27:52EarlySnow10PUT5
27.09.2020 10:27:52ShockingString12BKC1
27.09.2020 10:27:52MachoChannel64CREX0.00001
27.09.2020 10:27:52PowerfulMeasure24BKC1
27.09.2020 10:27:51ThreateningPipe56BTCZ1

ایجاد فاست