فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SBTC0.011 ساعت
BTT110 ساعت
FREE5008 ساعت
CHEESE110 ساعت
KYF16 ساعت
XLA18 ساعت
SHND101 روز
MICRO10012 ساعت
CREX0.000016 ساعت
DATP157 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۳GratefulTrade96CHEESE1
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۳ColdHumor68KYF1
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۲SableYam11SBTC0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۲PermissibleMotion62CREX0.00001
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۱UnequaledCreator84SBTC0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۱AromaticInk77MICRO100
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۱TacitPain31SBTC0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۰VacuousHour17DATP15
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۰DamagingCushion25MICRO100
۱۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۰GamyStretch12FREE500