فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SBTC0.011 ساعت
BTT110 ساعت
SHND108 ساعت
CHEESE110 ساعت
FREE7008 ساعت
PUT16 ساعت
XLA18 ساعت
DATP157 ساعت
CREX0.000016 ساعت
KYF16 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
25.11.2020 22:33:35AbusiveBell32CREX0.00001
25.11.2020 22:33:32EqualZebra88XLA1
25.11.2020 22:33:31DrunkTrain22KYF1
25.11.2020 22:33:31SolidPlayground84PUT1
25.11.2020 22:33:29AromaticInk77CREX0.00001
25.11.2020 22:33:29SqualidAttention93CREX0.00001
25.11.2020 22:33:27FemaleHelp62SHND10
25.11.2020 22:33:26OvertGate56XLA1
25.11.2020 22:33:24LuckyCabbage94CREX0.00001
25.11.2020 22:33:23NonchalantMusic52PUT1