فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT19 ساعت
FREE20003 ساعت
HNDC51 ساعت
POP15 ساعت
BTCZ15 ساعت
XLN110 ساعت
CREX0.000016 ساعت
KUBO24 ساعت
INNBCL20004 ساعت
QWC15 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمجموع
16.10.2019 15:01:58PoliteTaste85HNDC5
16.10.2019 15:01:58ColossalCabbage25HNDC5
16.10.2019 15:01:57StatuesqueSign24POP1
16.10.2019 15:01:57ObnoxiousCactus83INNBCL2000
16.10.2019 15:01:57JoblessQuiver65POP1
16.10.2019 15:01:56MagnificentEvent80HNDC5
16.10.2019 15:01:56VacuousEarth55KUBO2
16.10.2019 15:01:55AncientAlarm83QWC1
16.10.2019 15:01:55DisgustingShelf98INNBCL2000
16.10.2019 15:01:55SparklingStar90KUBO2

ایجاد فاست